PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Destaquem

DOCUMENTACIÓ AMB SIGNATURA DIGITAL

La documentació signada digitalment ha de presentar-se a través de qualsevol mitjà que permeti acreditar tant l’autenticitat de la signatura com la integritat i inalterabilitat del document.

D’altra banda, el sol·licitant ha de declarar responsablement que el contingut de la documentació presentada en suport electrònic coincideix plenament amb el que figura en suport paper.

Març 2019

ACTIVITATS COMERCIALS 400 m2 ≤ SV < 2500/5000 m2

Les comunicacions prèvies d’obertures d’establiments comercials amb una superfície de venda igual o superior a 400 m² i inferiors a 2.500 m², han de presentar el model normalitzat de comunicació d’establiments comercials de la Direcció General de Comerç.

Així mateix, aquests establiments hauran de presentar còpia del projecte tècnic i del model normalitzat de comunicació d’establiments comercials en suport informàtic.

Desembre 2018

NOU TRÀMIT CANAL EMPRESA: INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Per a la posada en servei, la modificació, el canvi de titular o la baixa d’instal·lacions de protecció contra incendis ubicades a Catalunya, els seus titulars  han de presentar a l’Administració una declaració responsable en la qual manifestin que compleixen els requisits preceptius. 

Novembre 2018