PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 

URBANISME I TERRITORI

Cooperació

ET VOLS COMPROMETRE?

La ciutat de Sabadell, té com a objectiu el desenvolupament d’una ciutat compromesa amb els valors, una ciutat gresol de ciutadans i ciutadanes que comparteixen drets i deures, que són solidaris i cooperen amb els demés, que acullen els nouvinguts des del valor de l'hospitalitat, que s'impliquen activament contra la desigualtat de gènere o contra qualsevol tipus de violència, que treballen a favor de l'autonomia personal i la llibertat, que aposten per l'emancipació dels joves i que, des de l'estima, el respecte i l'austeritat, creuen que la diversitat i la interacció són la base de la convivència.


Implica’t en els projectes de cooperació i sensibilització

Des de Sabadell les entitats estan desenvolupant diferents projectes en els que tu et pots implicar de diferents maneres depenen les teves motivacions personals.


Fes la teva aportació individual

>> Canviant els teus hàbits

>> Reflexionant sobre els teus valors

>> Finances ètiques


Plataforma 0,7% del nostre sou

Si treballes a l’Ajuntament de Sabadell La Plataforma 0’7% del nostre sou proposa fer un grup de teaming, ja que és un instrument que permet unir esforços per ajudar a les persones que més ho necessiten, ja sigui directament o mitjançant entitats, amb contribucions petites que es puguin assumir a pesar de la disminució del poder adquisitiu.

Ampliar la informació


Sabadell Suma

És un projecte de promoció del voluntariat que busca respondre a les necessitats i demandes de les entitats i persones voluntàries de la ciutat, alhora que vol convertir-se en una plataforma per atraure noves persones interessades en participar en projectes de voluntariat.

Ampliar la informació

ENTITATS DE COOPERACIÓ

subvencions a entitats

 

 

ENTITATS MEMBRES DEL CONSELL DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

 

 • Associació Drapaires d'Emaús

 

 

ALTRES ENTITATS

EMPRESES AMB VALORS

La solidaritat i la cooperació de l’àmbit privat

Des dels inicis de la cooperació es va apostar per aquesta línia i actualment participen activament i formen part del Consell de Solidaritat i Cooperació les empreses que relacionem a continuació.

Si creieu que com empresa us interessa implicar-vos, seguiu l’exemple d’aquestes empreses i conegueu quins avantatges podeu tenir:

 • Finançant projectes
 • Patrocinant una activitat
 • Cedint béns i materials a les entitats
 • Implicant als teus treballadors/es

 


 


 

Companyia d’Aigües de Sabadell

 

Empresa mixta que gestiona el servei públic de distribució d’aigua potable a la ciutat que des de l’any 2011 col·labora amb l’Ajuntament finançant  projectes de sensibilització i de cooperació relacionats amb la captació, la potabilització i el subministrament d’aigua.

Material adjunt


 


 

Hospital Parc Taulí  i Hospital General de Catalunya

L’Hospital Parc Taulí, fruit de l’agermanament existent entre la ciutat de Sabadell i l’Argub (Sàhara Occidental), ha col·laborat en diferents projectes i actualment dona suport a la Casa de Malalts Sahrauís, les colònies per a infants sahrauís, i la Comissió quirúrgica -formativa sanitària.

Aquest últim projecte, també compta amb la implicació de l’Hospital General de Catalunya,  i cada any viatja una comissió mèdica,  composada per professionals dels respectius hospitals,  als camps de refugiats del Sàhara per impartir la formació al personal sanitari autòcton. La delegació sempre es complementa amb un equip de Granada que també viatgen per treballar conjuntament amb l’equip de Sabadell.

Material adjunt


 


 

Cafès Pont

Per a Cafès Pont la responsabilitat social juga un paper important. Es per això que participem activament en projectes socials.

Amb aquest esperit va néixer Sanjami, un cafè 100% Aràbica certificat per la UTZ, que es produeix vetllant pel benestar dels agricultors i de les seves comunitats, amb implicació directament a l'origen, i en tot el seu àmbit local, així com la preservació del medi ambient.

Històricament, és a dir des de l’any 2002, ha donat suport en determinats projectes en el marc de l’agermanament amb Matagalpa (Nicaragua) i també en accions de sensibilització.


 


 

Transports Urbans de Sabadell

És una empresa que va ser constituïda per un grup de treballadors agrupats en una Cooperativa de treball associat. Han donat suport  des de l’any 2004 en accions puntuals de sensibilització i necessitats d’emergències d’alguns territoris del sud.


 


 

 

 

Documentals

Quan Lesbos era una porta a l’esperança. Gener de 2016. Documental de Josep Ramon Giménez amb el suport d’Stop Mare Mortum

 


Astral: documental del programa Salvados, dirigit per Jordi Évole, que segueix la tasca de vigilància i salvament marítim de l’ONG catalana Proactiva Open Arms al Mediterrani per tal d’evitar les morts de persones que intenten arribar a Europa en busca de refugi.

 


Tarajal: Desmuntant la impunitat a la Frontera Sud. Documental de Metromuster que mostra la vulneració de drets humans que es produeix a la Frontera Sud per part de les pròpies institucions de l’Estat Espanyol.

 


District Zero: documental d’Oxfam Intermón protagonitzat per un refugiat siri al camp de Zaatari a Jordània on, a través de la seva botiga de telefonia mòbil, s’endinsa a la realitat i els records de la població que ha hagut de fugir de Síria.

 


Info K Especial Refugiats: reportatge adreçat a població jove sobre els persones refugiades.


Clips “Vides aturades”. Documental de la campanya Casa nostra casa vostra que s’emet a TV3 sobre el dia a dia d’un grup de persones refugiades sirianes en un camp a Grècia.

 


Lleis, informes i recursos

 • Llei Orgànica 12/2009 de 30 d’octubre, reguladora del Dret d’Asil i de la Protecció subsidiària a l’Estat espanyol
 • FAQ sobre les persones refugiades i el dret d’asil, elaborat per la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat
 • Asil.cat, Xarxa d’entitats que treballen per la defensa del dret d’asil a Catalunya
 • Publicació “Creences perseguides” sobre el dret d’asil en les persecucions per motius religiosos (Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat)

 

 

Informació i recursos

Context i dades sobre desplaçament forçat

El desplaçament forçat és el moviment de població fora del seu lloc d’origen o de residència habitual de manera forçada, motivada per factors externs com els conflictes, les vulneracions de drets humans, la pobresa, les guerres o la persecució per motius de raça/ètnia, religió, nacionalitat, opinions polítiques, pertinença a un determinat grup social, de gènere o orientació sexual. Els Estats s’han compromès a garantir la protecció internacional a aquestes persones que es veuen obligades a fugir perquè la seva vida corre perill, però actualment estan vulnerant aquest dret en denegar l’entrada a Europa de persones que busquen refugi.

Actualment, hi ha més de 60 milions de persones desplaçades de manera forçada al món (desplaçades internes, refugiades o sol·licitants d’asil), el 86% de les quals es troben als països més empobrits. Com indica la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, cal abordar les causes del desplaçament forçat perquè “No estem davant una situació d’emergència puntual. El context geopolític actual i el caràcter durador dels conflictes i de les situacions de violència requereixen l’engegada de solucions duradores i sostenibles per a les persones que busquen protecció internacional”.

 lleis               mapes        documentals

Plataforma Ciutadana de Suport a les Persones Refugiades a Sabadell

El 8 d’octubre del 2015 es va constituir la Plataforma Ciutadana de Suport a les Persones Refugiades a Sabadell com a espai de reflexió, planificació i coordinació entre entitats i institucions de la ciutat amb voluntat d’organitzar accions formatives i de sensibilització adreçades a la ciutadania i col·laborar en els diferents aspectes de l’acollida que ja es venien treballant des de fa anys.

Així doncs, les diferents entitats i institucions locals membres de la Plataforma insten a tots els països d'Europa a unir esforços per compartir l'acollida i protecció dels sol·licitants d'asil i altres refugiats, així com per garantir l'assistència que es proporciona a totes les persones vulnerables, independentment de la seva situació legal.

La línia ideològica que defensa la Plataforma és la defensa de la igualtat d’oportunitats de totes les persones que viuen a la ciutat i que es respectin els drets humans de qualsevol persona sense cap discriminació.

La Plataforma compta amb un Grup Promotor que es reuneix freqüentment per liderar, treballar i donar continuïtat a les accions de la Plataforma. El Grup Promotor està format pel Servei Ciutadà d’Acolliment als Immigrants (SCAI), la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR), Creu Roja, la Lliga dels Drets dels Pobles i la Regidoria de Drets Civils i Gènere.

Òrgans de participació

CONSELL DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

El Consell es va crear l’any 2009 i té com a objecte fomentar processos de participació i intercanvi entre els diferents actors i agents de la ciutat que treballen en temes de solidaritat i de cooperació, així com altres sectors interessats, amb la finalitat de coordinar actuacions encaminades a construir societats més justes i cohesionades.

Aquest espai també contempla l’objecte d’avançar en el treball en xarxa entre les pròpies entitats que treballen directament temes de cooperació i solidaritat, i cercar eines de treball i de coresponsabilització que puguin tenir impacte sobre la ciutadania.

>> MEMBRES DEL CONSELL

>> ACTES DEL CONSELL

>> REGLAMENT  DEL CONSELL

>> SESSIONS TEMÀTIQUES

>> ORÍGENS DEL CONSELL

 


COMISSIONS

>> Comissió Permanent

És l’encarregada, bàsicament, de preparar les sessions i de fer un seguiment dels plenaris. En formen part:

 • La Regidoria de Drets Civils i Ciutadania
 • La Lliga dels Drets dels Pobles
 • Creu Roja
 • Fundació Pau i Solidaritat (CCOO)
 • Fundació Josep Comaposada-Sindicalistes Solidaris (UGT)

>> Comissió de treball de Cooperació

El Pla Estratègic de Cooperació i Solidaritat de Sabadell , aprovat l’any 2010 pel plenari del Consell i pel Ple Municipal, establia varis punts d’interès per avançar en un model de cooperació que fixés criteris de contingut transformador de projectes, una priorització geogràfica, i de temàtiques de la convocatòria de subvencions.

Aquesta comissió integrada per diferents entitats té com a objectiu impulsar processos participatius i de reflexió que permetin adaptar les polítiques de cooperació als diferents contextos que es generin.

La Metodologia de treball establerta és:

 • Organitzar diferents grups per àrea geogràfica
 • Implicar a la comissió permanent del Consell de Solidaritat
 • Rebre suport d'organitzacions externes i especialitzades que puguin aportar noves opinions

Des de l’any 2012 s’han iniciat diferents processos participatius:

 1. Procés previ a  la convocatòria de subvencions de l’any 2012 per reflexionar conjuntament entorn la cooperació en el context actual de crisis i recollir les diferents propostes i opinions que se’n derivessin per part de les entitats.
 1. Procés posterior a la resolució de la concessió de subvencions de l’any 2012 per explicar el procés d’avaluació i els projectes finançats, les conclusions que van sortir a les darreres reunions, i recollir-ne propostes de treball.
 1. Procés de revisió, adequació i actualització del reglament intern del Consell de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Sabadell
 1. Procés de reflexió, revisió, adequació de les bases actuals i aprovació de noves bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions destinades a projectes de cooperació al desenvolupament que surt de la necessitat d’adaptar determinats aspectes normatius i els criteris d’avaluació per la realitat socioeconòmica actual.

Documents de treball:

>> Comissió de treball de sensibilització

La Comissió de sensibilització és una comissió de treball del Consell de solidaritat i cooperació que se n’ocupa de discutir, programar i dur a terme les accions de sensibilització consensuades en el marc del Consell.

S’encarrega doncs d’establir el calendari i els continguts de les diferents accions de sensibilització, i de traslladar les seves propostes al plenari del Consell.

Bàsicament hi ha dues activitats anuals que marquen el seu calendari de reunions: la Mostra d’entitats de solidaritat i cooperació, i la Festa del comerç just i la banca ètica. 

Inicialment la seva composició era restringida  a 7 entitats (Associació Share, Casal Cubà, Educació sense fronteres, La Lliga dels Drets dels pobles, Vols. Xarxa Sabadell-Colòmbia i Fundació Sid Moskitia) , però al llarg d’aquest any 2014 s’ha decidit fer una convocatòria ampliada a totes les entitats que treballen els temes de cooperació i solidaritat, siguin o no membres del Consell de solidaritat i cooperació.

En les darreres convocatòries han participat de forma continuada les següents entitats: Indian sunrises, Amics del poble Sahrauí, Associació Afrocatalana d’amics de la Casamance, Oxfam-Intermón, SAIS, Agermanament sense fronteres, Fundació Sid Moskitia, Creu Roja, VOLS, Xarxa Sabadell Colòmbia, Fundació Educativa Solidària, Fundació MAIN, Casal Cubà de Sabadell i la Fundación Vicente Ferrer, així com d’altres entitats puntualment en funció dels temes a tractar, com és el cas de FIARE, alterNatiu, Triodosbank, Onkiocredit,etc.

Reunions de la Comissió

  Data Assistents

Temes tractats

  19.03.14 10
 • Festa del comerç just i la banca ética.
 • Programa Diversitat 2014.
 • Mostra de solidaritat i cooperació. 
  22.04.2014 9
 • Festa del comerç just i la banca ética.
 • Programa Diversitat 2014.
 • Mostra de solidaritat i cooperació. 
  18.06.2014 11
 • Mostra de solidaritat i cooperación
       02.10.2014 16
 • Informació final  de la Mostra d’entitats
 • Reflexió entorn la sensibilització
  14.02.2015 14
 • Presentació de les actuacions del programa Ciutat i Escola curs 2014-2015
 • Experiència de la Fundació MAIN en la Xarxa Educativa Solidària Intercultural (XESI)
 • Diagnosi sobre la sensibilització

Recull de premsa local

També et pot interessar...