PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 

URBANISME I TERRITORI

Creences i conviccions

Taula de Creences i Conviccions

 

La Regidoria de Drets Civils i Ciutadania impulsa un conjunt de Taules de participació amb l’objectiu de reflexionar en comú amb la societat civil sabadellenca sobre els temes relacionats a aquell àmbit d’actuació. En aquest marc es constitueix la Taula de Diversitat de Creences i Conviccions que participa en l’actualització del Mapa de Creences i Conviccions de Sabadell, i any rere any col·labora en la organització de la Jornada de Portes Obertes als Centres de Culte. La taula és un espai de debat, reflexió i consens de tots els àmbits de gestió de la diversitat religiosa a la ciutat.

 

 

 

Contacte

En el marc de l’Oficina de Drets Civils, es fa una atenció especialitzada tant a persones individuals com a col·lectius que puguin haver estat víctimes de discriminació en relació a la llibertat de culte.

Les comunitats religioses de la ciutat exposen les seves necessitats sobre el suport a les seves activitats i se’ls ofereix l'assessorament necessari.

Horari d’atenció de l’Oficina de Drets Civils:

Dimarts i dijous, de 9 a 14 h, també a la tarda, demanant cita prèvia trucant al 93 745 19 53

La laïcitat

El respecte i la gestió de la diversitat de creences i conviccions des de l’administració pública es basa en la laïcitat de la institució, la qual ha de garantir que l’exercici d’aquest dret es pugui desenvolupar en les condicions adequades, entre d'altres, del local, l’entorn i els accessos. Les creences i conviccions formen part de la vida privada de la ciutadania però les comunitats duen a terme una funció social molt important que contribueix a la cohesió social i a la identitat col·lectiva. (Pla Transversal de diversitat de creences, aprovat pel ple a 5 de febrer de 2013). 

La laïcitat és el principi que defensa la independència de la política i de l’educació respecte de les diverses confessions religioses per tal d’afavorir una millor convivència en el si de la societat. Un principi entès com a llibertat de consciència, premissa bàsica per construir un espai públic que garanteixi la plenitud i la igualtat de drets per tota la ciutadania.

La llibertat de consciència és contrària a qualsevol imposició de creença religiosa o ideològica. Per això, la laïcitat és antònim de dogma, és l’oposició al fonamentalisme que imposa una única forma de veure i entendre la realitat que ens envolta. Alhora, la igualtat de drets és incompatible amb qualsevol forma d’organització social que premiï una comunitat religiosa o el mateix ateisme. La laïcitat propugna la neutralitat de l’Estat des del punt de vista confessional, promovent la seva imparcialitat perquè cada individu pugui desenvolupar lliurement les seves creences. 

D’aquesta manera, l’administració pública esdevé el garant d’un espai comú de convivència on tots els membres s’hi sentin representats. En altres paraules, l’Estat o l’administració pública ha de garantir una organització social inclusiva de la diversitat que la composa(extret de Fundació Josep Irla. Textos polítics, 7).

Documents i recursos relacionats

La diversitat de creences a la ciutat

Presentació

La diversitat de creences i conviccions és una realitat emparada per la Constitució Espanyola dins el dret a la llibertat religiosa. Així mateix, l’Estatut de Catalunya al seu article 42 determina que “Els poders públics han de vetllar per la convivència social, cultural i religiosa entre totes les persones a Catalunya i pel respecte a la diversitat de creences i conviccions ètiques i filosòfiques de les persones, i han de fomentar les relacions interculturals per mitjà de l’impuls i la creació d’àmbits de coneixement recíproc, diàleg i mediació (...)”.

El respecte i la gestió de la diversitat de creences i conviccions des de l’administració pública es basa en el principi de la laïcitat de la institució, la qual ha de garantir que l’exercici d’aquest dret es pugui desenvolupar en les condicions adequades del local, l’entorn, els accessos, etc.

A Catalunya, segons les dades presentades pel Baròmetre sobre la religiositat i sobre la gestió de la seva diversitat, elaborat pel Centre d’Estudis d’Opinió, per encàrrec de la Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya l’any 2014, el 55,1% dels catalans declara tenir creences religioses

El nostre objectiu és gestionar aquesta realitat, la diversitat de creences, de manera inclusiva, amb voluntat de seguir sent ciutat gresol amb el propòsit de que la igualtat i el respecte esdevinguin els valors principals en l’exercici de la llibertat religiosa.

Per tal de garantir una convivència enriquidora, cal continuar desenvolupant polítiques públiques envers la protecció de la llibertat religiosa i de creences i de conviccions. A la nostra ciutat, als darrers temps, s’ha accentuat un procés de visualització de la riquesa de plantejaments vitals de tota mena. La diversitat de creences espirituals, religioses o filosòfiques s’han de garantir des de la laïcitat, és a dir, la plena neutralitat institucional, que fa possible el màxim respecte entre totes les opcions així com el seu exercici. Avui convivim persones catòliques, musulmanes, protestants, atees o agnòstiques, totes ciutadanes de Sabadell.

El fet de conèixer les diferents opcions ens permetrà escollir i exercir la nostra llibertat. En el fons tothom pertany a una minoria o altra, i totes les minories sumem el 100%. Aquesta diversitat és la que fa de Sabadell una gran ciutat, una ciutat que estimem, en la qual els ciutadans i les ciutadanes compartim uns valors comuns que fan possible una convivència plena i que enriqueixen la pluralitat i la solidaritat.

És en aquesta línia de treball que l’any 2009 s’encarrega a l’Associació Unesco per la Diàleg Interreligiós (AUDIR) la elaboració del Mapa de la Diversitat de Creences i Conviccions de Sabadell. La darrera actualització del mapa data de gener de 2016.


El diàleg Interreligiós a Sabadell

A Sabadell comptem amb una societat civil molt activa i compromesa en molts sentits, un d’ells és el referent a la diversitat de creences. 

Un dels exemples més clars és el Grup de Diàleg Interreligiós de Sabadell. Aquesta entitat neix l’any 2000, realitzant la 1ª Trobada Intereligiosa a Sabadell, ja feia anys que la llavor del diàleg creixia entre els membres del Moviment Ecumènic i el Col·lectiu de Dones de l’Església que veuen la necessitat de crear un espai en que a més dels Catòlics, Baptistes i Anglicans, també s’incorporessin membres de les altres religions presents a la ciutat. 

El Grup de Diàleg Intereligiós de Sabadell va sorgir del Moviment Ecumènic de Sabadell, un moviment estable i fortament arrelat a la ciutat amb els seus inicis els anys 50, aquest va veure molt aviat la necessitat d’obrir-se a les altres religions de la ciutat i no va ser fins l’any 1998 que es va aconseguir un grup organitzat i estable de Diàleg Intereligiós integrat per cristians catòlics, anglicans, baptistes, membres de la Fe Bahà’í i de l’Associació Espiritual Brahma Kumaris.

La seva percepció dels canvis socials que s’estaven donant a Sabadell amb l’arribada de la nova immigració, els nous costums, la presència d’altres religions, ..., són elements que els impulsen a promoure nous espais de diàleg, de coneixement i reconeixement mutu. 

De seguida es posen en contacte amb AUDIR (Associació Unesco per al Diàleg Intereligiós) i passen a ser la segona ciutat membre de la Xarxa Catalana d’Entitats de Diàleg Intereligiós.

Des de l’any 2000 organitzen anualment una trobada intereligiosa a nivell ciutat amb una participació d’unes 250 persones amb participants musulmans, budistes, ortodoxes, mormons, etc.

Es troben mensualment membres de les diferents confessions presents a la ciutat al carrer. de Sant Joan, 20 de Sabadell, a la seu Acadèmia Catòlica de Sabadell. Es reconeixen com un grup de diàleg una mica diferent, els seus objectius no són tant parlar de temes religiosos o dogmàtics des de les diferents perspectives, si no que van més enllà. La seva base és el coneixement i reconeixement mutu, és establir ponts de confiança, d’amistat, és el potenciar l’apropament a l’altre per poder trencar els prejudicis i estereotips tan estesos en la societat actual.

>> Per a més informació: http://antonioiba.blogspot.com.es/


Mapa de Creences i Conviccions

Sabadell és un municipi que compta amb certa pluralitat cultural i conviccional. Aquesta diversitat és un fet estructural que es fa visible, entre d'altres, en el dret a l'exercici del culte i l’existència de llocs de culte de tradicions religioses, moltes vegades poc conegudes. 

La finalitat d'aquest treball és afavorir el clima de diàleg i de convivència, fer més properes les comunitats i promoure que donin suport a iniciatives d'interès comú endegades per la societat civil o per les administracions públiques. 

Per tal d'elaborar aquest mapa, s'ha fet primer una tasca d'identificació de les comunitats religioses i després s'ha dut a terme un treball de camp, establint una relació estreta amb les comunitats a través de visites i entrevistes personalitzades. La realitat dels llocs de culte i de les seus identificades, però, no reflecteix necessàriament la complexitat de la realitat religiosa. 

El mapa pretén ser una foto de la diversitat de creences i conviccions, però no vol ser un mirall estàtic sinó una imatge dinàmica que anirà canviant i adaptant-se amb l'evolució de la societat de Sabadell.

Documents i recursos relacionats

Jornada de portes obertes als centres de culte

L’organització anual de la Jornada de Portes Obertes dels Centres de Culte de la ciutat, s’emmarca dins l’objectiu d’avançar en el coneixement i el diàleg entre comunitats religioses i d’altres opcions espirituals o ètiques.

El desconeixement i la por a creences que no són les pròpies i que s’identifiquen amb esdeveniments polítics o bèl·lics globals, afavoreixen els estereotips o prejudicis enfront algunes opcions religioses i ètiques determinades. Per combatre’ls la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania proposa desenvolupar accions que fomentin el coneixement de la diversitat religiosa i la llibertat de consciència existent al municipi, posant en comú els valors dels quals participen aquestes creences i de la seva tasca social a la ciutat.

La Jornada anual de Portes Obertes dels Centres de Culte que es realitza des del 2010, afavoreix el coneixement mutu i el combat contra la desconfiança. 

Aquesta Jornada, a la qual participen comunitats de totes les creences i conviccions de la ciutat té com a objectiu prioritari estendre el seu impacte

EDICIÓ 2019

Memorial Àlex Seglers

El Memorial Àlex Seglers té per objecte atorgar un reconeixement a la tasca feta per persones individuals o entitats en la promoció de la valors que sustentin la convivència a Catalunya i que prenguin com a base comuna del respecte a la diversitat de cultures, de creences, que contribueixin al diàleg entre persones de diverses creences i per la defensa dels drets humans i dels valors del món contemporani.

Les finalitats perseguides pels programes, persones o entitats que es presentin a l’atorgament del reconeixement s’hauran d’ajustar a les següents línies de treball:

  • De convivència i cohesió social, així com a favor dels valors fonamentals recollits en el Pacte dels Valors de la Convivència de Sabadell.
  • De foment del diàleg entre diferents opcions de posicions religioses i de pensament.
  • De defensa dels drets humans, en especial dels drets de les persones més vulnerables.
  • De laïcitat com a respecte a la diversitat d’opcions religioses i de pensament i als seus valors.
  • De formulació d’un horitzó civil comú, fonamentat en els principis democràtics compartits.
  • De compromís social vers la millora de la nostra societat des d’una perspectiva ètica

 8A Edició Memorial Àlex Seglers 2019


EDICIONS ANTERIORS

                         memorialalexseglers 12                                              

1a Edició del Memorial Àlex Seglers

1 d'octubre de 2012

 memorialalexseglers 13

2a edició del Memorial Àlex Seglers

3 d'octubre de 2013

 memorialalexseglers 14

3a edició del Memorial Àlex Seglers

1 d'octubre de 2014

  memorialalexseglers 15

4a edició del Memorial Àlex Seglers

1 d'octubre de 2015

 opuscle

 

5a edició del Memorial Àlex Seglers

4 d'octubre de 2016

OPUSCLE2018

6a edició del Memorial Àlex Seglers

4 d'octubre de 2017

opuscle seglers

7a edició del Memorial Àlex Seglersel Memorial Àlex Seglers

4 d'octubre de 2018

Comunitats religioses a la ciutat

  • 1
  • 2

També et pot interessar...