PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 

URBANISME I TERRITORI

Àrees de gossos i pipicans

Normes d'ús

Normes d'ús de les Àrees d’esbarjo tancades per a gossos i Pipicans:

- Estarà permès deixar els animals sense lligar en espais d’ús exclusiu habilitats i tancats destinats a tal fi, a excepció dels gossos de raça potencialment perillosa que han d’anar sempre lligats i amb morrió.
- Serà sota l’exclusiva responsabilitat de la persona propietària o posseïdora que té l’obligació de complir les normes establertes per a aquests espais i de vigilar especialment l’animal per evitar la seva fugida o pèrdua, i la provocació de molèsties a les persones i als altres animals que comparteixen l’espai.
- Les persones que utilitzin aquests espais estan obligades a complir les normes següents:
a) Recollir els excrements dels seus animals.
b) Evitar baralles o enfrontaments amb altres animals.
c) Evitar la sortida de l’animal de l’espai sense lligar.
d) Mantenir l’espai net i en bones condicions.
- Les persones que utilitzin aquest espai són responsables dels danys que els seus animals puguin ocasionar a altres animals, persones o béns.

Les persones propietàries de gossos han de tenir els animals inscrits en el cens municipal, amb identificació permament (microxip), disposar de llicència si tenen gossos de races potencialment perilloses i complir tots aquells aspectes que la Ordenança Municipal sobre tinença d'animals i la resta de normativa específica.

 

Normes d'ús zones d'ús compartit:

Segons l’Ordenança vigent, en d’altres espais públics es podran establir zones de lliure circulació de gossos, sempre que no siguin de raça potencialment perillosa, degudament identificades i senyalitzades, però sense necessitat d’un tancament ni equipament específic, en els quals els animals podran anar deslligats en les condicions explicitades a les normes d’aquests espais.

-S’ha de respectar l’horari establert a la senyalització dels espais.

- Estarà permès deixar els animals sense lligar en espais d’ús exclusiu habilitats destinats a tal fi, a excepció dels gossos de raça potencialment perillosa que han d’anar sempre lligats i amb morrió.
- Serà sota l’exclusiva responsabilitat de la persona propietària o posseïdora que té l’obligació de complir les normes establertes per a aquests espais i de vigilar especialment l’animal per evitar la seva fugida o pèrdua, i la provocació de molèsties a les persones i als altres animals que comparteixen l’espai.
- Les persones que utilitzin aquests espais estan obligades a complir les normes següents:
a) Recollir els excrements dels seus animals.
b) Evitar baralles o enfrontaments amb altres animals.
c) Evitar la sortida de l’animal de l’espai sense lligar.
d) Mantenir l’espai net i en bones condicions.
- Les persones que utilitzin aquest espai són responsables dels danys que els seus animals puguin ocasionar a altres animals, persones o béns.

Les persones propietàries de gossos han de tenir els animals inscrits en el cens municipal, amb identificació permament (microxip), disposar de llicència si tenen gossos de races potencialment perilloses i complir tots aquells aspectes que la Ordenança Municipal sobre tinença d'animals i la resta de normativa específica.

També et pot interessar...