PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 

URBANISME I TERRITORI

cataleg

Memòries dels Serveis Municipals

Àmbit: Informació institucional i organitzativa
Capítol: Els serveis municipals
Fonts:Gabinet de l'Alcaldia
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1j

Descàrregues

Memòria SAC 2016. dades i informació estadística de tràmits, consultes i suggeriments dels ciutadans
Format:
Freqüència d'actualització: Anual
Memòries d'actuació dels serveis municipal: Transparència i Organització: Memòria d'activitats 2016
Format:
Freqüència d'actualització: Anual
2017
Memòria 2017. Ajuntament de Sabadell
Format:
Data creació: 15/03/2019
Data publicació: 10/07/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2017. Servei d'Acció Social
Format:
Data creació: 01/07/2019
Data publicació: 10/07/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2017. Servei de Comerç i Consum
Format:
Data creació: 01/07/2019
Data publicació: 10/07/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2017. Servei de Comunicació
Format:
Data creació: 01/07/2019
Data publicació: 10/07/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2017. Servei de Cultura
Format:
Data creació: 01/07/2019
Data publicació: 10/07/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2017. Servei de Drets Civils i Gènere
Format:
Data creació: 01/07/2019
Data publicació: 10/07/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2017. Servei de Tresoreria
Format:
Data creació: 01/07/2019
Data publicació: 10/07/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2017. Servei d'Esports
Format:
Data creació: 01/07/2019
Data publicació: 10/07/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2017. Servei del Gabinet d'Alcaldia
Format:
Data creació: 01/07/2019
Data publicació: 10/07/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 20178. Servei d'Habitatge
Format:
Data creació: 01/07/2019
Data publicació: 10/07/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2017. Llicències i Disciplina d'Activitats
Format:
Data creació: 01/07/2019
Data publicació: 10/07/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2017. Policia Municipal. Dades Servei de Policia Municipal. Any 2017
Format:
Data creació: 08/03/2019
Data publicació: 10/07/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2017. Servei de Salut
Format:
Data creació: 01/07/2019
Data publicació: 10/07/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2017. Servei d'Obres d'Equipaments
Format:
Data creació: 01/07/2019
Data publicació: 10/07/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2017. Serveis Econòmics
Format:
Data creació: 01/07/2019
Data publicació: 10/07/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2017. Serveis Generals i Compres
Format:
Data creació: 01/07/2019
Data publicació: 10/07/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2017. Servei de Sostenibilitat
Format:
Data creació: 01/07/2019
Data publicació: 10/07/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2017. Transparència, Atenció Ciutadana i Organització
Format:
Data creació: 01/07/2019
Data publicació: 10/07/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2017. Programa d'Innovació i Ciutat
Format:
Data creació: 01/07/2019
Data publicació: 10/07/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2017. Servei de Participació Ciutadana
Format:
Data creació: 01/07/2019
Data publicació: 10/07/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2017. Servei de Planificació Urbanística
Format:
Data creació: 01/07/2019
Data publicació: 10/07/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2017. Promoció Econòmica de Sabadell SL
Format:
Data creació: 01/07/2019
Data publicació: 10/07/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2017. Servei de Recursos Humans
Format:
Data creació: 01/07/2019
Data publicació: 10/07/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2017. Serveis jurídics i Llicències Urbanístiques
Format:
Data creació: 01/07/2019
Data publicació: 10/07/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2017. Servei d'Anàlisis i projectes
Format:
Data creació: 01/07/2019
Data publicació: 10/07/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2017. Agència Tributària de Sabadell
Format:
Data creació: 01/07/2019
Data publicació: 10/07/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2017. Servei de Cicles de Vida
Format:
Data creació: 01/07/2019
Data publicació: 10/07/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2017. Servei d'Educació
Format:
Data creació: 01/07/2019
Data publicació: 10/07/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2017. Servei d'Informació de Base
Format:
Data creació: 01/07/2019
Data publicació: 10/07/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2017. Informàtica Ajuntament de Sabadell
Format:
Data creació: 01/07/2019
Data publicació: 10/07/2019
Freqüència d'actualització: Anual

Metodologia d'anàlisi i simplificació dels procediments

Àmbit: Plans d'actuació i urbanisme
Capítol: Administració Electrònica
Descripció: Aquest document defineix les pautes metodològiques a seguir per part de l'Ajuntament de Sabadell i els organismes públics i entitats de dret públic o privat vinculats a l'hora de realitzar l'anàlisi i la millora dels seus procediments per a la producció dels seus serveis.
Fonts:Oficina de Projectes Estratègics
Origen obligació d'informar
AJUNT SBD

Descàrregues

Metodologia d'anàlisi i simplificació dels procediments
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Relació de contractes oberts i negociats

Àmbit: Contractació pública, convenis i subvencions
Capítol: Contractes
Fonts:Transparència i Organització
Secretaria General-T1
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 13.1b; 13.1d
AOC; ITA 48, 65, 69, 70

Descàrregues

Perfil del Contractant. Cerca avançada d'expedients. Indicar Procediment de licitació.
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Transparència de la contractació pública.

Àmbit: Contractació pública, convenis i subvencions
Capítol: Contractes
Descripció: Els indicadors i estadístiques de la contractació pública
Fonts:Transparència i Organització
Secretaria General-T1
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 13.3
ITA 48, 65, 69, 70

Descàrregues

Indicadors de Transparència de la Contractació pública.
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
La contractació municipal
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Relació de contractes menors

Àmbit: Contractació pública, convenis i subvencions
Capítol: Contractes
Fonts:Transparència i Organització
Secretaria General-T1
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 13.1b; 13.1d
AOC; ITA 48, 65, 69, 73

Descàrregues

Perfil del Contractant. Recreca avançada d'expedient. Inidicar el procediment de licitació
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Contractació d'obres i infraestructures

Àmbit: Contractació pública, convenis i subvencions
Capítol: Altres informacions de contractació
Fonts:Transparència i Organització
Secretaria General-T1
Origen obligació d'informar
AJUNT SBD; ITA 69

Descàrregues

Perfil del Contractant. Cerca avançada d'expedients. Tipus de contractes
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Informació d'obres i infraestructures

Àmbit: Contractació pública, convenis i subvencions
Capítol: Altres informacions de contractació
Fonts:Transparència i Organització
Origen obligació d'informar
AJUNT SBD; ITA 70

Descàrregues

Actualitat. Notícies: urbanisme i habitatge
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Estudis d'impacte ambiental i paisatgístic

Àmbit: Plans d'actuació i urbanisme
Capítol: Plans i normes d'urbanisme
Fonts:Urbanisme-T2
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 12.4

Descàrregues

Veure l'enllaç que segueix, a l'apartat de Planejament urbanístic, els plans o projectes que preceptivament hagin d'incloure la Memòria i Normativa d'aquests estudis
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Endeutament municipal

Àmbit: Informació econòmica i financera
Capítol: Economia i finances
Fonts:Intervenció-T
Origen obligació d'informar
ITA

Descàrregues

Compte General: Endeutament municipal
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Indicadors econòmics urbanístics

Àmbit: Informació econòmica i financera
Capítol: Economia i finances
Fonts:Transparència i Organització
Origen obligació d'informar
ITA

Descàrregues

Indicadors de Transparència de la Contractació pública
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
La contractació municipal
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
2018
Indicadors de transparència urbanística
Format:
Data creació: 05/09/2018
Data publicació: 07/05/2019
Freqüència d'actualització: Anual

També et pot interessar...