PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
Divendres 1 de febrer de 2019 a les 9:30h
Ubicació: Edifici Ateneu

Assistents: Secretàries

Àmbit: Contractació pública, convenis i subvencions
Capítol: Convenis
Descripció: Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat
Fonts:Serveis Municipals-T
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 14.3
Etiquetes:convenios, convenis, registre, registro, Generalitat de Catalunya

Descàrregues

Registre de convenis de la Generalitat
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Àmbit: Transparència de la corporació
Capítol: Com gestionen els recursos col·lectius?
Fonts:Transparència i Organització
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1b
INFOPARTICIPA 14

Descàrregues

Organigrama de l'organització administrativa
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Divendres 1 de febrer de 2019 de 11:00h a les12:00h
Ubicació: Regidoria de Salut

Assistents: El regidor de Benestar Animal i la tècnica de Benestar Animal

Àmbit: Transparència de la corporació
Capítol: Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions...?
Fonts:Recursos Humans-T4
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1e; 9.1g
INFOPARTICIPA 28

Descàrregues

Web de selecció de personal - RRHH
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Àmbit: Transparència de la corporació
Capítol: Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions...?
Fonts:Urbanisme-T
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 11.2a
INFOPARTICIPA 29; ITA 14

Descàrregues

Web urbanisme. Indicadors de transparència
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
2017
Inventari de béns i drets 2017
Format:
Data creació: 19/12/2018
Data publicació: 20/12/2018
Freqüència d'actualització: Anual
2016
Inventari de bens i drets 2016
Format:
Data creació: 20/10/2017
Data publicació: 09/03/2018
Freqüència d'actualització: Anual
2015
Inventari bens i drets 2015
Format:
Data creació: 20/10/2016
Data publicació: 09/03/2018
Freqüència d'actualització: Anual
2014
Inventari bens i drets 2014
Format:
Data creació: 16/02/2017
Data publicació: 14/02/2018
Freqüència d'actualització: Anual
2013
Inventari bens de drets 2013
Format:
Data creació: 16/02/2017
Data publicació: 14/02/2018
Freqüència d'actualització: Anual

Àmbit: Informació econòmica i financera
Capítol: Patrimoni municipal i inventaris
Descripció: La informació sobre les dades més rellevants de l'inventari general del patrimoni pel que fa als béns immobles de domini públic i patrimonials.
Fonts:Urbanisme-T
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 11.2a
INFOPARTICIPA 29; ITA 14
Etiquetes:patrimoni, Patrimonio, inventari, inventario, béns, bienes, Ajuntament, Ayuntamiento

Descàrregues

Inventari de Béns
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
2017
Inventari de bens i drets 2017
Format:
Data creació: 19/12/2018
Data publicació: 20/12/2018
Freqüència d'actualització: Anual
2016
Inventari de bens i drets 2016
Format:
Data creació: 20/10/2017
Data publicació: 09/03/2018
Freqüència d'actualització: Anual
2015
Inventari bens i drets 2015
Format:
Data creació: 20/10/2016
Data publicació: 09/03/2018
Freqüència d'actualització: Anual
2014
Inventari bens i drets 2014
Format:
Data creació: 16/02/2017
Data publicació: 14/02/2018
Freqüència d'actualització: Anual
2013
Inventari bens de drets 2013
Format:
Data creació: 16/02/2017
Data publicació: 14/02/2018
Freqüència d'actualització: Anual

Àmbit: Informació institucional i organitzativa
Capítol: La plantilla i els llocs de treball
Descripció: Les convocatòries i els resultats dels processos selectius de provisió i promoció del personal.
Fonts:Recursos Humans-T4
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1e; 9.1g
INFOPARTICIPA 28
Etiquetes:Ajuntament, Ayuntamiento, concursos públicos, concursos públics, oferta pública, selecció de personal, selección de personal, treball, trabajo

Descàrregues

Web de selecció de personal - RRHH
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Àmbit: Transparència de la corporació
Capítol: Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions...?
Fonts:Secretaria General-T1
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 13.1a
INFOPARTICIPA 31

Descàrregues

La contractació municipal
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Àmbit: Contractació pública, convenis i subvencions
Capítol: Contractes
Descripció: La informació sobre les entitats i els òrgans de contractació, amb indicació de la denominació exacta, telèfon i adreces postals i electròniques.
Fonts:Secretaria General-T1
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 13.1a
INFOPARTICIPA 30, 31
Etiquetes:contractació pública, contractes públlics, contratación pública, contratos públicos, perfil contractant, perfil contratante

Descàrregues

La contractació municipal
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica