PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
Dilluns 25 de febrer de 2019 a les 08:30h
Ubicació: Edifici Consistorial - Despatx de l'Alcaldessa

Assistents: Cap de Gabinet i Assessor de Presidència

Dilluns 25 de febrer de 2019 a les 09:00h
Ubicació: c. de Jacint Verdaguer, 51

Assistents: Cap de Servei d'Acció Social, tècnics de diversos serveis

Dilluns 25 de febrer de 2019 a les 09:30h
Ubicació: Edifici Consistorial- Sala de govern

Assistents: Portaveus dels Grups Municipals

Dilluns 25 de febrer de 2019 a les 10:00h
Ubicació: Edifici Consistorial- Sala de govern

Àmbit: Transparència econòmico-financera
Capítol: Transparència en els ingressos, despeses i deutes municipals
Fonts:Transparència i Organització
Intervenció General
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1c
INFOPARTICIPA 24, 25; ITA 44

Descàrregues

Ingressos fiscals per habitant. Inversió per habitant. Veure pàgines 108 i 206 a l'enllaç següent:
Format:
Freqüència d'actualització: Anual

Àmbit: Transparència econòmico-financera
Capítol: Transparència en els ingressos, despeses i deutes municipals
Fonts:Transparència i Organització
Intervenció General
Tresoreria
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1a
INFOPARTICIPA 35: ITA 45

Descàrregues

Període mitjà de pagament a proveïdors. Veure apartat C.3.6 pàgina 58 a l'enllaç següent:
Format:
Freqüència d'actualització: Anual
Període Mig de Pagament (PMP) en Operacions Comercials : informes mensuals
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Àmbit: Transparència econòmico-financera
Capítol: Transparència en els ingressos, despeses i deutes municipals
Fonts:Transparència i Organització
Intervenció General
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1c
INFOPARTICIPA 25, 25; ITA 46

Descàrregues

Endeutament municipal. Apartat C.3 de les pàgines 53 a 57 del document enllaçat
Format:
Freqüència d'actualització: Anual

Àmbit: Transparència econòmico-financera
Capítol: Informació comptable i pressupostària
Fonts:Transparència i Organització
Intervenció General
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1c
ITA 42

Descàrregues

Web de la Sindicatura especial de comptes. Enllaç a la pàgina de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, on consten les auditories de comptes realitzats a l'Ajuntament i Ens Municipals, i els informes de la pròpia Sindicatura sobre els mateixos
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Memòria i Compte General
Format:
Freqüència d'actualització: Anual

Àmbit: Transparència econòmico-financera
Capítol: Transparència en els ingressos, despeses i deutes municipals
Fonts:Transparència i Organització
Intervenció General
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1c
INFOPARTICIPA 24, 25; ITA 43

Descàrregues

Memòria i Compte General
Format:
Freqüència d'actualització: Anual

Àmbit: Transparència econòmico-financera
Capítol: Transparència en els ingressos, despeses i deutes municipals
Fonts:Transparència i Organització
Intervenció General
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1c
ITA 47

Descàrregues

Web de la Sindicatura especial de comptes. Enllaç a la pàgina de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, on consten les auditories de comptes realitzats a l'Ajuntament i Ens Municipals, i els informes de la pròpia Sindicatura sobre els mateixos
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Memòria i Compte General
Format:
Freqüència d'actualització: Anual