PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
Àmbit: Informació econòmica i financera
Capítol: Economia i finances
Descripció: Informes mensuals i trimestrals sobre compliment de terminis de pagament previstos a la Llei 15/2010 de Mesures de Lluita contra la Morositat en operacions comercials.
Fonts:Tresoreria-T
Intervenció-T
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1a
INFOPARTICIPA 35; ITA 45
Etiquetes:Ajuntament, Ayuntamiento, pagament, pagos, morosidad, morositat, finances municipals, finanzas municipales

Descàrregues

Intervenció General: Informes mensuals sobre compliment de terminis.
Format:
Freqüència d'actualització: Mensual
Tresoreria: Informes trimestrals sobre compliment de terminis.
Format:
Freqüència d'actualització: Trimestral

Àmbit: Transparència de la corporació
Capítol: Com gestionen els recursos col·lectius?
Fonts:Urbanisme T-3
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 10.1a; 12.4
INFOPARTICIPA 19

Descàrregues

Web d'Urbanisme
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Planejament urbanístic
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Àmbit: Plans d'actuació i urbanisme
Capítol: Plans i normes d'urbanisme
Descripció: Tota la informació de caràcter urbanístic de Sabadell
Fonts:Urbanisme T-3
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 10.1a; 12.4
INFOPARTICIPA 19
Etiquetes:urbanisme, urbanismo, planeamiento, planejament, Planes urbanísticos, Plans urbanístics, Llicènces, Llicències, Exposició pública, Exposición pública

Descàrregues

Web d'Urbanisme
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Normativa vigent. IV. Urbanisme i habitatge
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Àmbit: Transparència de la corporació
Capítol: Com gestionen els recursos col·lectius?
Fonts:Gabinet de l'Alcaldia-T4
Serveis Municipals-T
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 12.1; 12.2; 12.3; 12.4
INFOPARTICIPA 18; ITA 9; 60; 61; 62; 63; 64

Descàrregues

Indicadors i fites de l'Agenda 21+10
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla d'Acció per la Millora de la Qualitat de l'Aire de Sabadell (2017-2022)
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla d'Acció d'Energia Sostenible - PAES 2016-2020
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Agenda 21+10 de Sabadell (2011-2020)
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
El Pla de Mobilitat urbana de Sabadell
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla Estratègic d'Acció Social. Sabadell 2016-2025
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla d'acció de salut. Sabadell 2016
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla Local de drogues de Sabadell 2016-2020
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla estratègic de Participació de Sabdell. Horitzó 2025
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla Estratègic d'Intervenció Comunitària per a la ciutat de Sabadell. 2019-2029
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla de foment de les arts audiovisuals de Sabadell. 2018-2019
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla de relacions exteriors i projecció internacional de Sabadell. Maig 2018
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla Local d'Infància i Adolescència de Sabadell. Abril, 2018
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla d'Igualtat de Gènere i LGTBI. Per a la promoció de la diversitat sexual, afectiva i de gènere 2018-2022. Regidoria de Drets Civils i Gènere. Ajuntament de Sabadell, 2018
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla de gestió agroforestal de la finca municipal de Can Gambús. Octubre 2017
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla per a l'Equitat i l'èxit educatiu. Sabadell 2017-2027
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla Estratègic de Turisme de la ciutat de Sabadell. Juliol de 2017
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Àmbit: Transparència activa i informació sobre la corporació municipal
Capítol: Publicitat activa sobre la planificació, organització i patrimoni de l'Ajuntament
Fonts:Transparència i Organització
Serveis Municipals-T1
Gabinet de l'Alcaldia
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 12.1;12.2; 12.2
INFOPARTICIPA18; ITA 9

Descàrregues

Indicadors i fites de l'Agenda 21+10
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla d'Acció per la Millora de la Qualitat de l'Aire de Sabadell (2017-2022)
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla d'Acció d'Energia Sostenible - PAES 2016-2020
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Agenda 21+10 de Sabadell (2011-2020)
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
El Pla de Mobilitat urbana de Sabadell
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla Estratègic d'Acció Social. Sabadell 2016-2025
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla Local de drogues de Sabadell 2016-2020
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla de Mandat 2016-2019. Document que defineix els principis que regiran l'actuació del govern municipal. (document complet)
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla de Mandat 2016-2019. Document que defineix els principis que regiran l'actuació del govern municipal. (document resum)
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
2019
Pla de foment de les arts audiovisuals de Sabadell. 2018-2019
Format:
Data creació: 16/05/2018
Data publicació: 19/02/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Pla Estratègic d'Intervenció Comunitària per a la ciutat de Sabadell. 2019-2029
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla Estratègic de Participació de Sabadell. Horitzo 2015
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
2018
Pla de relacions exteriors i projecció internacional de Sabadell. Maig 2018
Format:
Data creació: 10/05/2018
Data publicació: 19/02/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Pla Local d'Infància i Adolescència de Sabadell. Abril, 2018
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla d'Igualtat de Gènere i LGTBI. Per a la promoció de la diversitat sexual, afectiva i de gènere 2018-2022. Regidoria de Drets Civils i Gènere. Ajuntament de Sabadell, 2018
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla director de la bicicleta de Sabadell 2019-2025. Memòria.Novembre 2018
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Estudi d'hàbits Esportius. Sabadell, 2018
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Extracte de l'Informe de Salut Infantil. Març, 2018
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla Director Aigua Potable 2017
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla per a l'Equitat i l'èxit educatiu. Sabadell 2017-2027
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla Estratègic de Turisme de la ciutat de Sabadell. Juliol de 2017
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Àmbit: Plans d'actuació i urbanisme
Capítol: Pla d'Actuació Municipal i Pla de Mandat
Descripció: Els Plans i Programes anuals i plurianuals de caràcter transversal, que estableixen les directrius estratègiques de les polítiques públiques. Inclou les actuacions, els mitjans per executar-los, els terminis de compliment, memòries o estudis tècnics. També el resultat de les avaluacions
Fonts:Gabinet de l'Alcaldia-T4
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 12.1; 12.2; 12.3
INFOPARTICIPA 18, ITA 9
Etiquetes:gobierno, govern, planificació, planificación, serveis municipals, servicios municipales

Descàrregues

Indicadors i fites de l'Agenda 21+10
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Agenda 21+10 de Sabadell (2011-2020)
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla Estratègic d'Acció Social. Sabadell 2016-2025
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
2019
Pla Estratègic d'Intervenció Comunitària per a la ciutat de Sabadell. 2019-2029
Format:
Data creació: 11/02/2019
Data publicació: 10/05/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Pla Estratègic de Participació Ciutadana de Sabadell. Horitzó 2025
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla director Policia Municipal de Sabadell (2018-2022)
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Dijous 23 de maig de 2019 a les 16:00h
Ubicació: Edifici Ateneu

Assistents: mediadora, part, cap de Creació i Difusió de les Arts, tècnica de mediació

Dijous 23 de maig de 2019 a les 17:00h
Ubicació: Edifici Ateneu

Assistents: representants d'Òmnium Cultural, cap de Dinamització Cultural, tècnica de Dinamització Cultural

Dijous 23 de maig de 2019 a les 19:00h
Ubicació: Centre Cívic Can Rull