PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
Dimecres 22 de maig de 2019 a les 08:45h
Ubicació: Edifici Consistorial - Despatx de l'Alcaldessa

Assistents: Cap de Gabinet i assessor de Presidència

Dimecres 22 de maig de 2019 a les 09:00h
Ubicació: Regidoria de Salut

Assistents: Ramon Vidal, president del Consell del Districte 1 i coordinadora del Dte

Dimecres 22 de maig de 2019 a les 09:15h
Ubicació: Edifici Consistorial - Despatx de l'Alcaldessa

Assistents: Coordinadora de l'Àrea de Presidència i Serveis Centrals i Cap de Gabinet.

Dimecres 22 de maig de 2019 a les 09:30h
Ubicació: Regidoria d'Acció Social

Assistents: Tècnica del Districte 3

Dimecres 22 de maig de 2019 de 09:30h a les10:30h
Ubicació: Vapor Llonch

Assistents: 3a Tinenta d'alcalde de Promoció de la Ciutat i Innovació Coordinadora àrea Promoció Ciuat i Innovació Cap programa Llicències i disciplina d'activitats

Dimecres 22 de maig de 2019 a les 09:30h
Ubicació: Edifici Ateneu

Assistents: coordinador de l'Area de Drets de la ciutadania i Promoció Econòmica

Dimecres 22 de maig de 2019 a les 10:30h
Ubicació: Espai Públic

Assistents: Coordinador de Cohesió Territorial, Assessor de presidència-Espai Públic, i els caps de servei de l'Àera.

Dimecres 22 de maig de 2019 a les 10:30h
Ubicació: Regidoria de Serveis Municipals

Assistents: Assessor de Serveis Municipals, coordinadora de Presidència i Serveis Centrals, cap del Servei de Defensa Jurídica, cap del Servei de Recollida i Tractament de Residus i Neteja Viària, cap del Servei d'Anàlisis i Projectes i la tècnica superior en drt del Servei de Recollida i TR i NV.

La Junta Arbitral de Consum de Sabadell (JAC) és un servei públic de la Regidoria de Comerç i Consum de l'Ajuntament de Sabadell, creat per a la resolució dels conflictes que es generen en l’àmbit de les relacions de consum com a mecanisme extrajudicial.

La Junta Arbitral de Consum completa el marc jurídic de protecció de les persones consumidores i usuàries, substituint l’actuació dels Jutjats i Tribunals per una actuació privada subjecte a menys formalitats i amb els mateixos efectes vinculants que una sentència.

Des de la JAC es continua treballant per fomentar el coneixement del Sistema Arbitral entre les persones consumidores, per tal de millorar la gestió dels procediments i reforçar els valores que, per sobre de tot, han de prevaldre en el desenvolupament del sistema: la gratuïtat, la simplicitat, la rapidesa, i sobretot el dret d’accés a la justícia.

Per donar compliment als esmentats objectius, es continua apostant per la incorporació i utilització de les tecnologies de la informació en totes les fases del procediment arbitral, sempre garantint els principis d’audiència, contradicció, igualtat de les parts i gratuïtat.

Característiques del sistema arbitral

Serveis JAC

Memòria del servei de la JAC de 2018