PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES
 
TRÀMITS I GESTIONS

Ajuts de menjador escolar

Es poden acollir a aquests ajuts els alumnes matriculats en un centre educatiu del Vallès Occidental sostingut amb fons públics de Catalunya que disposin de servei de menjador escolar, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, d'educació primària, educació secundària obligatòria. Els sol·licitants han d'estar empadronats a Sabadell, encara que estiguin escolaritzats fora del municipi.

L'objectiu de la convocatòria és afavorir que els alumnes de famílies que tenen dificultats econòmiques o socials puguin accedir a l'ús del menjador escolar, garantint l'alimentació als infants que es troben en situació més vulnerable.

La convocatòria inclou els alumnes matriculats en centres concertats.

presencial  Presencial

Quan?

2017: del 24 d'abril al 19 de maig (ambdós inclosos).

Què necessito?

Documentació obligatòria:

- Sol·licitud complimentada i signada (una per familia)
- Full d'autorització de consulta de dades d'altres administracions, signada per tots els membres de la untat familiar.
- En el cas de no poder acreditar a nivell de renda familiar, declaració responsable d'ingressos.
- En el cas que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d'ingrés corresponents a rendiments no contributius caldrà aportar fotocòpia del certificat acreditatiu de la percepció i de la serva quantia anual corresponent a l'any 2016(*).

La següent documentació no és obligatòria per a les persones que ja van presentar sol·licitud d'ajut de menjador pels cursos 2015 - 16 i 2016 - 17, sempre que no s'hagin produït canvis a la unitat familiar:

- Fotocòpia del NIF/NIE de tots els membres computables per al càlcul de la renda familiar, en cas de no disposar-ne: fotocòpia del certificat de naixement o del llibre de família.
- IDALU (Codi Identificador Alumne)

Documentació complementària:

- En el cas de divorci: fotocòpia conveni o sentència de divorci si no s'ha aportat l'any anterior.
- En el cas d'infants en acolliment, fotocòpia de la resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència si no s'ha aportat l'any anterior.
- Fotocòpia del certificat de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, en concepte de subvenció per despeses d'habitatge a persones amb risc d'exclusió social per motius residencials.

Documents i enllaços relacionats

TRAMITAR

Presencial

També et pot interessar...

La meva carpeta

La meva carpeta

Consulta l'estat dels teus tràmits i altres gestions
Notificacions electròniques

Notificacions electròniques

Rep un avís al teu correu en relació a Guals, Ibi o Vehicles
Factura electrònica

Factura electrònica

Presenta les teves factures electrònicament
Tauler d'edictes

Tauler d'edictes

Edictes oficials d’exposició al públic d’actes municipals
Comentaris, suggeriments i queixes

Comentaris, suggeriments i queixes

Contacta en línia amb l'Ajuntament