PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES
  • Rescissió del contracte

Sigui quina sigui l’esdevenir del contracte del servei de recollida de residus i neteja viària, l'Ajuntament garanteix la continuïtat de tot el personal adscrit al servei amb l'aplicació de les eines de que disposa.

Si l’empresa no disposés de liquiditat suficient per fer front al pagament de les nòmines del personal adscrit al servei de Sabadell, l’Ajuntament intervindria el contracte per assegurar-ne el pagament.

Si l’empresa no volgués realitzar el servei en les condicions pactes en el contracte i renunciés a les seves obligacions, l’Ajuntament facilitaria la subrogació del personal segons l’article 44 del Real Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, per el qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors i de la Directiva 23/2001/CE, sobre el manteniment dels drets dels treballadors en cas de traspassos d’empreses, de centres d’activitat o de parts d’empreses o centres de treball. Això vol dir que tot el personal treballador adscrit al servei de recollida de residus i neteja viària de Sabadell seria subrogat pel nou prestador del servei, sigui empresa privada o sigui gestió directa municipal.

Quedarien subrogats amb les mateixes condicions laborals, inclòs el conveni, del lloc de treball que ocupen ara sense haver de passar cap procés de selecció/oposició per mantenir-se en el seu lloc de treball. Passen a ser personal treballador de l’entitat pública que les hagi subrogat sense tenir la condició d’empleats públics (això vol dir que si volen promocionar-se dins l’administració hauran de presentar-se a un concurs/oposició com qualsevol altre ciutadà).

No és cert el que ha manifestat repetidament el gerent d’SMATSA a la plantilla del servei de recollida de residus de neteja viària de Sabadell que la disposició addicional 26 de la llei 3/2017, de Pressupostos Generals de l’Estat per el 2017, impedeixi la subrogació del personal de l’empresa a l’administració pública. El que diu aquesta disposició és que el personal subrogat no adquiriran la condició d’empleats públics, sinó que mantindran el mateix tipus de contracte amb l’administració que ja tenien amb l’empresa. Si el contracte laboral era indefinit, continuarà essent indefinit i no caldrà que hagin de passar per cap oposició o examen per mantenir-lo. Serien les noves contractacions de personal que calgui realitzar, per baixes o jubilacions, les que si hagin de passar per un procés de pública concurrència.