Eix 1. Els drets socials: cohesió i equitat

Amb la recuperació democràtica els ciutadans i ciutadanes són, també, subjectes dipositaris de drets que l’ordenament jurídic protegeix: el dret a la salut, a l’habitatge, a l’educació, al treball... Però també els drets civils i el dret a l’accés a la cultura i a l’esport. Drets que els han de permetre unes condicions de vida dignes i afrontar el seu futur com a persones, que afavoreixen la cohesió social i els permeten afrontar el futur de forma col·lectiva. Bona part de la població viu en una situació d’emergència social. El govern treballarà des del compromís amb l’equitat, protegint aquests drets i donant resposta a les necessitats de les persones per mitjà de polítiques per afrontar les situacions de vulnerabilitat i també per mitjà d’actuacions de prevenció de les causes de les desigualtats. 

  Més informació (pdf)