Eix 2. L’economia: innovació i cooperació

Finalitzada una etapa sense horitzó, la ciutat s’ha de tornar a dotar d’un projecte estratègic que l’apoderi. Un projecte a partir del qual posar en valor el potencial de la ciutat en l’àmbit econòmic, en la indústria i en el comerç, i en l’àmbit territorial pel que fa a la comarca i l’entorn més immediat. El govern municipal treballarà des del compromís amb els nostres valors, per recuperar l’orgull de pertinença i generar il·lusió i confiança per fer de Sabadell un referent a partir dels actius de la ciutat.

    Més informació (pdf)