Eix 3. El territori: planificació i sostenibilitat

La qualitat de vida s’ha de garantir també en el disseny de la ciutat, tot reduint les causes de la desigualtat i la pobresa ambiental. El govern municipal treballarà des del compromís amb la recuperació de la ciutat, millorant la qualitat urbana i ambiental, i gestionant un urbanisme a escala humana, amb la participació de tots els agents. Alhora, treballarà per l’eficiència dels serveis públics, reduint el consum energètic i promovent una mobilitat sostenible al servei dels vianants i ciclistes, potenciant el transport públic i apostant per un model de seguretat basat en la proximitat. Caldrà proposar la construcció dels equipaments que la ciutat necessita i augmentar les inversions per disposar d’un espai públic més digne i convertir-lo en factor de cohesió social. 

  Més informació (pdf)