Matriculació de vehicles. Alta de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica

Cal adreçar-se, en primer lloc, a la delegació d'Hisenda per pagar l'impost de matriculació i posteriorment a la Prefectura de Trànsit aquí mateix es pagarà l'impost de circulació de l'any en curs (hi ha una persona delegada de l'ajuntament) i quedarà inclòs en el padró, per emetre el rebut a l'any següent. Si una vegada acabat el procés anterior no consta al fitxer de l'Impost de Vehicles, cal dirigir-se al SAC.

Quan?

Tot l'any

Què necessito?

. Permís de circulació
. Fitxa tècnica

TRAMITAR

Presencial

Sabadell disposa de 5 oficines d'atenció ciutadana on pots gestionar els teus tràmits presencialment.
A les oficines es donen números per ser atesos fins a 15 minuts abans del tancament de l'oficina (excepte per Registre).
Es preferible demanar cita prèvia (citaprevia.sabadell.cat) per estalviar-se demanar número i fer cua!

Imprimeix