Prorrateig de la quota de l'Impost sobre Vehicles

Es sol·licita poder abonar la part proporcional per trimestres, en cas de baixa definitiva, temporal per robatori o renúncia Guàrdia Urbana , o una baixa per exportació.
En el cas de que l'interessat hagi satisfet la quota anual, podrà sol·licitar la devolució de la part proporcional dels trimestres pels quals no hagi de tributar.
El prorrateig de les quotes les realitza d'ofici el departament de Vehicles d'acord amb la informació que facilita mensualment la DGT.
En el cas de que l'interessat presenti la petició abans de que s'hagi processat el fitxer mensual, se li pot tramitar la seva sol·licitud sense cap problema, d'acord amb els criteris indicats més avall.

Pel fet de ser un prorrateig trimestral (trimestres naturals), la quota per la qual s'ha de tributar estarà en funció de
la data de baixa del vehicle:
· Baixa en el 1r trimestre: 1 de gener-31 de març - S'ha de liquidar 1 trimestre o retornar-ne 3 en el cas d'haver pagat el rebut anual
· Baixa en el 2n trimestre: 1 d' abril-30 de juny - S'han de liquidar 2 trimestres o retornar-ne 2 en el cas d'haver pagat el rebut anual
· Baixa en el 3r trimestre: 1 de juliol-30 de setembre - S'han de liquidar 3 trimestres o retornar-ne 1 en el cas d'haver pagat el rebut anual
· Baixa en el 4t trimestre: 1 d' octubre-31 de desembre - El rebut anual és correcte i no procedeix cap devolució

presencial  Presencial

Quan?

Tot l'any

Què necessito?

-Baixa definitiva per exportació o temporal per robatori, segellada per Trànsit o renúncia Guardia Urbana o Certificat de Destrucció emés pel CAT.

TRAMITAR

Correu

Presencial

 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Est
 • Adreça: pl. de Montcortès, 1
  Horari: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9.00 a 14.00 h. Es recomana demanar cita prèvia. Dimecres de 9.00 a 14.00 h i de 15.30 a 19.00 h. En la franja de la tarda la cita prèvia és obligatòria.
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Oest
 • Adreça: c. de Sant Isidor, 45
  Horari: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9.00 a 14.00 h. Es recomana demanar cita prèvia. Dimecres de 9.00 a 14.00 h i de 15.30 a 19.00 h. En la franja de la tarda la cita prèvia és obligatòria.
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Nord
 • Adreça: c. d' Arousa, 2
  Horari: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9.00 a 14.00 h. Es recomana demanar cita prèvia. Dimecres de 9.00 a 14.00 h i de 15.30 a 19.00 h. En la franja de la tarda la cita prèvia és obligatòria.
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Sud
 • Adreça: pl. de Castelao, 1
  Horari: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9.00 a 14.00 h. Es recomana demanar cita prèvia. Dimecres de 9.00 a 14.00 h i de 15.30 a 19.00 h. En la franja de la tarda la cita prèvia és obligatòria.
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Central Despatx LLuch
 • Adreça: c. de la Indústria, 10
  Horari: Dilluns, dimecres i divendres de 8:30 a 15.00 h. Es recomana demanar cita prèvia. Dimarts i dijous de 8.30 a 19.00 h. En la franja de 15 a 19h, la cita prèvia és obligatòria.

Imprimeix