Informe tècnic d'un accident

presencial  Presencial

Quan?

Tot l'any

Què necessito?

-Sol.licitud indicant la referència de l'accident si es disposa d'ella o totes les següents dades: data, hora i lloc de l'accident, vehicles implicats i matrícules.

Documents i enllaços relacionats

ENLLAÇOS RELACIONATS:

Text de l'Ordenança Fiscal 3.02

Més informació

ORDENANÇA FISCAL 3.2

TAXA D'ADMINISTRACIÓ PELS DOCUMENTS QUE EXPEDEIXI O EN ELS QUALS INTERVINGUIN L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL O LES AUTORITATS MUNICIPALS A INSTÀNCIES DE LA PART INTERESSADA (SEGELL MUNICIPAL)

TRAMITAR

En línia

Presencial

Imprimeix