Compulsa de documents per a participar en un concurs públic a l'Ajuntament

Donar fe de l'autenticitat de les fotocòpies dels documents per a concursos i licitacions

Quan?

Tot l'any

Què necessito?

- Original i fotocòpia del document a compulsar

Imprimeix