Sol·licitud d'Integració Social per la Renovació de Residència Temporal

Quan una persona li caduca el permís de residència ha de sol·licitar aquest infrome per poder demanar la renovació de la seva residència.

Aquest informe facultatiu servirà per acreditar l'esforç d'integració de la persona estrangera en el procés de renovació de la seva autorització de residència temporal (no lucrativa, per reagrupament familiar, treball per compte d’altri i treball per compte propi).

presencial  Presencial

Quan?

L'informe es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Què necessito?

- Sol·licitud degudament emplenada i signada model INF03 (disponible a documents adjunts)

- Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:
- Documentació genèrica:

. Original o fotocòpia complerta compulsada del passaport en vigor.
. Original o fotocòpia complerta compulsada del NIE en vigor.

- Documentació específica:

. Original o fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa de l’esforç d’integració a través de la participació activa en accions formatives destinades al coneixement i respecte dels valors constitucionals, dels valors estatutaris de Catalunya, dels valors de la Unió Europea, dels drets humans, les llibertats públiques, la democràcia, la tolerància o la igualtat entre homes i dones, del seguiment de programes d’inserció cultural (coneixement de la societat catalana), de coneixements suficients de la llengua catalana i castellana o de col·laboració en xarxes socials.

Documents i enllaços relacionats

Més informació

- Requisits genèrics:

- Ser persona estrangera no comunitària
- Ser major d'edat (o major de 16 anys amb autorització del representant legal)
- Diposar d'autorització de residència pendent de renovar
- No hi ha taxes associades a aquest tràmit

El Departament de Treball, Afers Socials i Famíies, mitjançant la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, emetrà un informe d'inserció social favorable o desfavorable en funció que s’acrediti suficientment la integració social de la persona interessada. L’informe es fonamentarà en la documentació que acompanyi la sol·licitud i, si és el cas, en la informació consultada a altres administracions o organismes.

TRAMITAR

Presencial

 • Sabadell Atenció Ciutadana. Central Despatx LLuch
 • Adreça: c. de la Indústria, 10
  Horari: Dilluns, dimecres i divendres de 8:30 a 15.00 h. Es recomana demanar cita prèvia. Dimarts i dijous de 8.30 a 19.00 h. En la franja de 15 a 19h, la cita prèvia és obligatòria.
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Nord
 • Adreça: c. d' Arousa, 2
  Horari: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9.00 a 14.00 h. Es recomana demanar cita prèvia. Dimecres de 9.00 a 14.00 h i de 15.30 a 19.00 h. En la franja de la tarda la cita prèvia és obligatòria.
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Sud
 • Adreça: pl. de Castelao, 1
  Horari: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9.00 a 14.00 h. Es recomana demanar cita prèvia. Dimecres de 9.00 a 14.00 h i de 15.30 a 19.00 h. En la franja de la tarda la cita prèvia és obligatòria.
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Est
 • Adreça: pl. de Montcortès, 1
  Horari: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9.00 a 14.00 h. Es recomana demanar cita prèvia. Dimecres de 9.00 a 14.00 h i de 15.30 a 19.00 h. En la franja de la tarda la cita prèvia és obligatòria.
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Oest
 • Adreça: c. de Sant Isidor, 45
  Horari: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9.00 a 14.00 h. Es recomana demanar cita prèvia. Dimecres de 9.00 a 14.00 h i de 15.30 a 19.00 h. En la franja de la tarda la cita prèvia és obligatòria.

Imprimeix