Justificant de pagament de l'Impost Vehicles de Tracció Mecànica

Acreditar el pagament del rebut de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica

Quan?

Tot l'any

Què necessito?

DNI del sol.licitant.
Si el sol.licitant no és el titular del vehicle haurà de facil.litar la matrícula i autorització del titular.

Més informació

Aquest justificant únicament pot fer-se quan aquest tribut consti en situació de cobrat a la base de dades de recaptació, en el fitxer de rebut

Imprimeix