Autoliquidació Fiança Reparació de paviment de vorera

Realitzar una fiança en metàl·lic en el cas que les obres de reparació de paviment de vorera, les faci el peticionari. El retorn de la fiança es farà efectiu un cop finalitzada l'obra, amb l'informe favorable previ dels serveis tècnics municipals i un cop transcorregut un termini de garantia de dos mesos des de la comunicació per part de l'interessat del final d'obra.

presencial  Presencial

Quan?

Tot l'any

Què necessito?

El pagament d'aquesta autoliquidació es podrà efectuar de les següents maneres:
- A l'Agència Tributària de Sabadell-Oficina d'Atenció Tributària al c. Indústria núm. 10
- A qualsevol banc o caixa amb oficina a Sabadell
- En els caixers automàtics amb lector de codis de barres (de qualsevol banc o caixa amb oficina a Sabadell)
- Mitjançant la targeta 4B en qualsevol caixer de la xarxa TELEBANCO 4B
- Mitjançant targeta de dèbit o de crèdit (al registre de Can Marcet)
- Per internet

Documents i enllaços relacionats

ENLLAÇOS RELACIONATS:

Text de l'Ordenança Fiscal 5.2

Més informació

Preu públic per la prestació del servei de realització d'obres a la via pública sol·licitades pels particulars.

TRAMITAR

Presencial

Imprimeix