Liquidació de taxa col.locació de parany

Cobrament de les taxes corresponents en funció del tipus de vehicle (l'Ordenança Fiscal contempla dues taxes).

presencial  Presencial

Quan?

Tot l'any

Què necessito?

· Permís de conduir
· Permís de circulació
· Assegurança
· Autorització del titular si es presenta una altra persona

Documents i enllaços relacionats

ENLLAÇOS RELACIONATS:

Text de l'Ordenança Fiscal 3.04

Més informació

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.4

TAXA PEL SERVEI DE RETIRADA I IMMOBILITZACIÓ DE VEHICLES I OBJECTES DE LA VIA PÚBLICA I L'ESTADA AL DIPÒSIT MUNICIPAL

El sistema d'immobilització mitjançant parany serà col·locat igualment en els casos d'infracció, però la seva previsió també es dirigida pels casos d'immobilitzacions preventives, precintes i altres casuístiques que es donen en les intervencions amb vehicles a la ciutat per part de la Policia Municipal.

TRAMITAR

Presencial

Imprimeix