Fiança en relació amb l'ocupació de la via pública

Dipòsit d'una fiança per a garantir la neteja i els possibles danys i reparacions soferts per la instal·lació d'elements a la via pública tals com tancaments laterals i/o parasols a les terrasses autoritzades, la instal·lació de circs i espectacles ambulants i la instal·lació d'altres ocupacions especials.

Quan?

Tot l'any, amb una antel·lació mínima de 15 dies.

Què necessito?

- Sol·licitud on es faci constar les dades del sol·licitant, el nom comercial i l'emplaçament dels elements a instal·lar.
- Descripcio dels elements a instal·lar i croquis.

Documents i enllaços relacionats

Més informació

Només s'accepten tancaments laterals totalment transparents i replegables o amb elements mòbils de jardineria quan hi hagi circunstàncies especials que així ho aconsellin.

No es poden autoritzar instal·lacions que impliquin modificacions de l'estructura del ferm, ni a la calçada ni a la vorera.

TRAMITAR

Correu

Presencial

Sabadell disposa de 5 oficines d'atenció ciutadana on pots gestionar els teus tràmits presencialment.
A les oficines es donen números per ser atesos fins a 15 minuts abans del tancament de l'oficina (excepte per Registre).
Es preferible demanar cita prèvia (citaprevia.sabadell.cat) per estalviar-se demanar número i fer cua!

Imprimeix