Consulta del padró fiscal de vehicles (amb signatura digital)

Es consulten les dades que formen part del padró anual de Vehicles. S'exposa al públic quan s'aprova el padró. Es publica al BOP i hi ha un mes per presentar al.legacions.

Quan?

Les 24 h. del dia, tots els dies de l'any

Què necessito?

- Certificat digital

Més informació

.

TRAMITAR

En línia

Imprimeix