Autoliquidació taxa concessió Permís d'Abocament

Aquesta taxa correspon al tràmit d'autoliquidació de la taxa de Permís d'Abocament

presencial  Presencial

Quan?

Tot l'any

Què necessito?

El pagament d'aquesta autoliquidació es podrà efectuar de les següents maneres:

-Diners de curs legal
-Gir postal o telegràfic
-Xec conformat a favor de l'Ajuntament de Sabadell
-Xec lliurat per una entitat bancària o caixa favor de l'Ajuntament
-Transferència bancària a favor de l'Ajuntament de Sabadell
-Ordre de domiciliació bancària
-Targeta de crèdit (a recaptació)
- Mitjançant targeta de dèbit o de crèdit (SAC Urbanisme).
-A través del sistema de codis de barres per mitjà dels caixers automàtics de la caixa de Sabadell amb qualsevol de les llibretes o targetes de l'entitat a més de les targetes 6000 i 4B.

Compte corrent restringit d'ingressos-Recaptació:

Banc de Sabadell: 0081 5154 24 0001588560

Caixa de Sabadell: 2059 0000 91 98099153-82

Documents i enllaços relacionats

ENLLAÇOS RELACIONATS:

Text de l'Ordenança Fiscal 3.10

Més informació

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.10

Taxa per la intervenció municipal en les activitats i instal·lacions.

Ho han de sol.licitar:
-Totes les activitats que tinguin un consum anual igual o superior a 6.000 m3.
-La resta d'activitats que produeixin aigües assimilables a industrials, sempre que no estiguin considerades com a activitats amb aigües residuals domèstiques o aigües residuals assimilables a domèstiques.
-Totes les activitats que amb independènica del seu cabal figurin a la relació següent:Activitats incloses a la divisió 05.02 de la secció Bi les seccions C,D,E, de la classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-93)
Casos específics que també han de sol.liictar permís d'abocament:
-Tallers mecànics que efectuïn rentat de cotxes
-Tallers mecànics amb cabines de pintura (processos per cortina d'aigua o per filtració en sec)
-Altres activitats que l'ajuntament de Sabadell considerioportu.

TRAMITAR

En línia

Presencial

Imprimeix