Autoliquidació taxa Inici Activitat: Comunicació prèvia ambiental municipal amb bonificació (Annex III)

Taxa que es paga al fer una comunicació d'activitats ambientals amb bonificació (segons s'indica a l'article 8è de l'OOFF 3.10)

presencial  Presencial

Quan?

Tot l'any

Què necessito?

El pagament d'aquesta autoliquidació es podrà efectuar de les següents maneres:
.A l'Agència Tributària de Sabadell-Oficina d'Atenció Tributària al c. Indústria núm. 10.
.A qualsevol banc o caixa amb oficina a Sabadell
.En els caixers automàtics amb lector de codis de barres (de qualsevol banc o caixa amb oficina a Sabadell).
.Mitjançant la targeta 4B en qualsevol caixer de la xarxa TELEBANCO 4B
.Mitjançant targeta de dèbit o de crèdit (Registre de Promoció Econòmica).
.Per internet a www.sabadell.cat

Documents i enllaços relacionats

ENLLAÇOS RELACIONATS:

Text de l'Ordenança Fiscal 3.10

Més informació

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.10

Taxa per la intervenció municipal en les activitats i instal·lacions: 276€

Article 8è.- Exempcions i bonificacions

2. D’acord amb les propostes del Pacte Local per l’Ocupació, per al foment de l’emprenedoria i la creació d’empreses, gaudiran d’una bonificació del 75% les empreses de
nova creació, subjectes a les següents condicions:

- La sol·licitud de bonificació s’haurà d’adreçar a Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sabadell, que comprovarà la naturalesa de l’empresa i podrà requerir, si s’escau,
documentació addicional.
- Promoció econòmica emetrà informe respecte la seva consideració com a empresa de nova creació per a que s’apliqui, si s’escau, la bonificació.

TRAMITAR

En línia

Presencial

Imprimeix