Autoliquidació taxa de visites de control inicial, de funcionament o anuals de pirotècnia

Taxa que es paga pels expedients de visites de control inicial, de funcionament o anuals de pirotècnia

presencial  Presencial

Quan?

Tot l'any

Què necessito?

El pagament d'aquesta autoliquidació es podrà efectuar de les següents maneres:
.A l'Agència Tributària de Sabadell-Oficina d'Atenció Tributària al c. Indústria núm. 10.
.A qualsevol banc o caixa amb oficina a Sabadell
.En els caixers automàtics amb lector de codis de barres (de qualsevol banc o caixa amb oficina a Sabadell).
.Mitjançant la targeta 4B en qualsevol caixer de la xarxa TELEBANCO 4B
.Mitjançant targeta de dèbit o de crèdit (Registre de Promoció Econòmica).
.Per internet a www.sabadell.cat

Documents i enllaços relacionats

ENLLAÇOS RELACIONATS:

Text de l'Ordenança Fiscal 3.10

Més informació

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.10

Taxa per la intervenció municipal en les activitats i instal·lacions.

Segons l'article 6è.- Quotes tributàries
8. Les visites de control inicial, periòdic o de funcionament realitzades per tècnics municipals i les inspeccions addicionals de controls inicials, periòdics o de funcionament i/o verificacions
d’activitats hauran d’abonar per cada visita 147,85 €.

TRAMITAR

En línia

Presencial

Imprimeix