Govern de transformació: Una nova etapa política en el govern de la ciutat

El 24 de maig de 2015 els sabadellencs i sabadellenques varen expressar la necessitat d’obrir una nova etapa política en el Govern de la ciutat. Els resultats electorals exigiren que aquesta nova etapa es construís des de l’acord i des del diàleg. Des d’una cultura política allunyada dels personalismes, que posés els interessos de la ciutat per davant dels interessos partidistes i que fos capaç de recuperar els valors del bon govern i l’ètica del servei públic. Una cultura política que considerés la suma i la diversitat com una fortalesa.

Es tractava d’un missatge de canvi adreçat al conjunt de les forces polítiques amb representació al consistori, però principalment al conjunt d’opcions de l’esquerra plural i transformadora.

Cinc mesos després, el 2 de novembre de 2015, els grups municipals d’Unitat pel Canvi, Esquerra Republicana de Catalunya, Crida per Sabadell i Guanyem Sabadell donaven resposta a aquest missatge amb la signatura d’un Acord de Govern que tenia l’objectiu d’impulsar un projecte transformador que posava els drets socials i les llibertats democràtiques pel davant de tot; un acord que permetia un govern sòlid i estable amb les majories suficients per a dur a terme aquest projecte i ser, a més, referència i motor de la transformació municipalista del país.
Ara, mig any després d’aquell acord, el Govern acompleix un dels compromisos que s’hi expliciten: la definició d’un Pla de Mandat i d’un Pla d’Actuació Municipal vinculat al pressupost anual.

El Pla de Mandat 2016-2019 defineix l’agenda de prioritats del Govern per a aquest període. És, doncs, una cartera de temes clau que el Govern es compromet a impulsar. En la lògica d’una nova governança, el Pla de Mandat 2016-2019 ve a ser un contracte programa del Govern amb la ciutat i amb la ciutadania. Un compromís públic, del qual els sabadellencs i sabadellenques n’exigiran informació i, també, el seu compliment. Compromís, transparència i rendiment de comptes.

El Pla de Mandat defineix els principis que regiran l’actuació del govern municipal, estructura l’actuació a partir de tres eixos prioritaris enumerant els objectius de la seva acció, i indica els instruments per a fer-ho.

Els principis fan referència a la qualitat democràtica i al bon govern. A l’actuació per reforçar totes les eines que han de garantir la integritat i la transparència. A la recuperació de la confiança dels ciutadans i ciutadanes amb el seu Ajuntament per mitjà d’una informació i comunicació rigorosa i plural. A una acció de govern que incorporarà els valors de la participació ciutadana i de l’enorme potencial de la intervenció comunitària.

El primer dels eixos prioritaris es centra en la defensa dels drets socials. El compromís del Govern amb la construcció d’una ciutat més justa i cohesionada. Amb l’equitat i amb una acció social proactiva. El compromís amb el dret a l’educació, el dret a la salut, el dret a l’habitatge, el dret al treball. Amb el dret d’accés a la cultura i a l’esport. El compromís amb els drets civils i de ciutadania, amb el dret a la infància i a la vellesa.I el compromís amb el dret d’accés a la cultura i a l’esport.

El segon dels eixos prioritaris aborda el desenvolupament econòmic per tal de generar una ocupació de qualitat. Per mitjà d’un nou Pacte Local per l’Ocupació, en una economia plural. Promovent el cooperativisme i l’economia social i solidària. Treballant per promoció de la ciutat, la internacionalització i el turisme. Dinamitzant i consolidant una oferta comercial competitiva i diversificada. Fomentant els projectes d’innovació i empresa, d’economia de proximitat. I amb una administració municipal capaç de lideratge econòmic: gestió a través de banca ètica, compra pública ètica, compra sostenible i clàusules socials en la contractació.

El tercer dels eixos prioritaris és la transformació de la ciutat. Que implica recuperar la mirada estratègica en el disseny de la ciutat del futur. Que vol posar les persones en el centre de les polítiques d’espai públic i mobilitat. Que es duu a terme amb criteris de sostenibilitat, d’impuls de l’autosuficiència energètica i de qualitat urbana i ambiental. Que reivindica el rodal com a espai productiu agrícola i forestal. Que defensa i promou una policia de proximitat.

En l’apartat sobre els instruments, es reivindica un ajuntament eficient i proper. Un ajuntament als servei dels ciutadans i les ciutadanes. Amb una organització adaptada a les necessitats de la ciutat, una gestió eficient dels recursos econòmics, i un ús de les tecnologies adequat a un entorn digital.

Un conjunt de reptes sobre els qual girarà la definició d’uns pressupostos que, després d’anys de retallades i d’inversions migrades, han de donar resposta a les necessitats acumulades de la ciutat. En un marc econòmic condicionat per la conjuntura internacional i amb un objectiu bàsic de liquiditat i sostenibilitat financera, mantenint el deute financer per sota del 60% dels ingressos corrents, el pressupost municipal haurà de permetre disposar del nivell de despesa suficient per fer front a la situació d’emergència social i del nivell d’inversions adequat per recuperar i mantenir l’espai públic i modernitzar les infraestructures públiques.  

Una ciutat que volem construir amb l’acció transformadora del govern, però que es construeix també dia a dia amb la implicació de la ciutadania en els afers públics, des del barri, des de les entitats o amb la participació ciutadana.

Un acord per començar una nova etapa a Sabadell

Un acord per començar una nova etapa a Sabadell

Quatre formacions polítiques conformen un govern cohesionat al voltant d’un acord programàtic que posa els drets socials i les llibertats democràtiques al davant de tot, amb un codi ètic i amb un compromís amb la transparència.

Llegir més

Prioritats del mandat municipal 2016-2019

Prioritats del mandat municipal 2016-2019

De l’acord de govern se’n desprenen els principis que informen l’actuació de govern, els tres eixos prioritaris en què s’estructurarà l’actuació del mandat 2016-2019 i els instruments per a dur-ho a terme.

Llegir més