PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES

Alta al padró d'habitants

Inscriure com a alta un nou habitant en el Padró Municipal d'Habitants.

Quan?

Tot l'any

Què necessito?

- DNI, NIE o passaport en vigor
- Llibre de familia (si s'han d'empadronar menors d'edat)
- Escriptura, contracte de compra-venda, contracte de lloguer amb l'últim rebut de lloguer o cessió de l'habitatge.
Per a més informació sobre documentació necessària veure observacions.

Més informació

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LA IDENTITAT:

Els documents identificatius han d'estar en vigor. Un document caducat no és vàlid, excepte si s'acompanya de la sol·licitud de renovació.

- Espanyols: DNI (obligatori per als majors de 14 anys), llibre de família o certificat de naixement dels menors de 14 anys que no disposin de DNI.

- Estrangers (majors d'edat, menors nascuts a l'estranger i menors nascuts a Espanya que tenen més de 3 mesos):

-Ciutadans d'Estats membres de la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa: Certificat del Registre de Ciutadans de la Unió, en el qual hi consta el Número d'Identitat d'Estranger (NIE), junt amb el document adreditatiu de la identitat o passaport expedit per les autoritats del seu país.
-Resta: Targeta d'identitat d'estranger expedida per les autoritats espanyoles, en què consta el Número d'Identitat d'Estranger (NIE) o, si no, passaport expedit per les autoritats del seu país.

- Estrangers menors nascuts a Espanya que tenen menys de 3 mesos:
Llibre de família o certificat de naixement expedit per les autoritats espanyoles, en el cas que no disposin d'un document identificatiu.

- Documentació acreditativa de representació de menors i d'incapacitats legalment:

- Menors no emancipats: Llibre de família, certificat de naixement o document identificatiu i signatura dels dos progenitors.

- En cas de separació o de divorci, la resolució judicial que acrediti la guarda i custòdia, a favor del progenitor que sol·licita la inscripció padronal.

- En els casos de guarda i custòdia compartida, si aquesta no indica el domicili d'empadronament del menor, s'ha de portar la conformitat dels dos progenitors.

- Incapacitats legalment: Llibre de família, certificat de naixement o document identificatiu. Resolució judicial que acrediti la representació legal.

Documentació acreditativa del domicili:

-Títol de propietat (escriptura, contracte de compravenda, nota del registre...).

-Contracte original vigent d'arrendament d'habitatge per a ús de residència habitual, acompanyat de l'últim rebut de lloguer.

-En cas d'alta a un habitatge on ja hi consten altres persones: autorització del titular i resident (que ha d'acreditar la possessió efectiva de l'habitatge: propietat, lloguer...) al seu nom.

-Habitatges col·lectius (residències de la tercera edat, pensions, hotels, convents...), s'ha de presentar el full d'alta segellat, i signat per la persona responsable del centre i per la persona que s'inscriu.

És imprescindible aportar el document identificatiu original de la persona que fa el tràmit i els originals o les fotocòpies dels de la resta de persones, majors d'edat, que sol·liciten i signen l'alta. Pel que fa als menors i als incapacitats legalment veure els apartats corresponents.

TRAMITAR

Presencial

Sabadell disposa de 5 oficines d'atenció ciutadana on pots gestionar els teus tràmits presencialment.
A les oficines es donen números per ser atesos fins a 15 minuts abans del tancament de l'oficina (excepte per Registre).
Es preferible demanar cita prèvia (citaprevia.sabadell.cat) per estalviar-se demanar número i fer cua!
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Central Despatx LLuch
 • Adreça: c. de la Indústria, 10
  Horari: Adreça: c. de la Indústria, 10 Horari Despatx Lluch: dilluns, dimecres i divendres de 8:30 a 15.00 h. Dimarts i dijous de 8.30 a 19.00 h Horari estiu 2019: de 8:30 a 15:00 (fins el 13 de setembre)
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Nord
 • Adreça: c. d' Arousa, 2
  Horari: Adreça: c. d'Arousa, 2 Horari: dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9.00 a 14.00 h. Dimecres de 9.00 a 14.00 h i de 15.30 a 19.00 h Horari estiu 2019: de 9:00 a 14:00, agost tancat
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Sud
 • Adreça: pl. de Castelao, 1
  Horari: Adreça: pl. de Castelao, 1 Horari: dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9.00 a 14.00 h. Dimecres de 9.00 a 14.00 h i de 15.30 a 19.00 h Horari estiu 2019: de 9:00 a 14 h, agost tancat
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Est
 • Adreça: pl. de Montcortès, 1
  Horari: Adreça: pl. de Montcortès, 1 Horari: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9.00 a 14.00 h. Dimecres de 9.00 a 14.00 h i de 15.30 a 19.00 h Horari estiu 2019: de 9:00 a 14 h, agost tancat
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Oest
 • Adreça: c. de Sant Isidor, 45
  Horari: Adreça: c. de Sant isidor, 45 Horari: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9.00 a 14.00 h. Dimecres de 9.00 a 14.00 h i de 15.30 a 19.00 h Horari estiu 2019: de 9:00 a 14 h, agost tancat