PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES

Valoració prèvia i autoliquidació de l'impost de Plusvàlua

Fer una estimació de l'import d'una futura transmissió, o si ja s'ha realitzat la transmissió poder gestionar l'impost mitjançant l'autoliquidació

Quan?

-L'impost de plusvàlua s'ha de pagar cada vegada que hi ha una transmissió de propietat. En el cas de compravendes i donacions, 30 dies hàbils a comptar des del dia següent de la consignada en l'escriptura. - En el cas de les herències, 6 mesos a comptar des del dia de la defunció del causant o fins a un any si es demana dins els 6 primers mesos una pròrroga pel mateix període de temps.

Què necessito?

- Còpia simple de l'escriptura que dóna lloc a la autoliquidació
- Fotocòpia del DNI del subjecte

Documents i enllaços relacionats

TRAMITAR

En línia