La Relació de Llocs de Treball (RLT) de l'Ajuntament, així com la relació individualitzada de càrrecs (llocs) de confiança o personal eventual, i l'import individual o col·lectiu de les retribucions.

Àmbit: Transparència activa i informació sobre la corporació municipal
Capítol: Publicitat activa sobre càrrecs, personal i retribucions de l'Ajuntament
Fonts:Recursos Humans
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1d
INFOPARTICIPA 26, 27; ITA 4

Descàrregues

Plantilla de personal eventual 2019
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Plantilla de personal funcionari 2019
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Plantilla de personal laboral 2019
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Relació de llocs de treball 2019
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Web: Organització administrativa muncipal
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
2019
retribució del personal eventual. Ple de 31 de gener de 2019
Format:
Data creació: 14/02/2019
Data publicació: 16/02/2019
Freqüència d'actualització: Anual