La relació detallada de tots els vehicles oficials adscrits a l'Ajuntament

Àmbit: Transparència activa i informació sobre la corporació municipal
Capítol: Publicitat activa sobre la planificació, organització i patrimoni de l'Ajuntament
Fonts:Espai Públic
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 11.2a
ITA 13

Descàrregues

Relació de vehicles municipals 2016
Format:
Freqüència d'actualització: Anual
2018
Relació de vehicles 2018
Format:
Data creació: 21/02/2019
Data publicació: 21/02/2019
Freqüència d'actualització: Anual
2017
Relació de vehicles 2017
Format:
Data creació: 07/05/2018
Data publicació: 08/05/2018
Freqüència d'actualització: Anual