L'inventari actualitzat de béns i drets de l'Ajuntament de cada un dels tres últims exercicis tancats.

Àmbit: Transparència activa i informació sobre la corporació municipal
Capítol: Publicitat activa sobre la planificació, organització i patrimoni de l'Ajuntament
Fonts:Urbanisme
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 11.2a
ITA 14

Descàrregues

Inventari de Béns
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica