El web informa sobre les vies per a la participació ciutadana en l'elaboració dels plans econòmics, sobre polítiques específiques i / o sobre pressupostos municipals.

Àmbit: Pàgina web, relacions amb els ciutadans i la societat, i participació ciutadana
Capítol: Participació ciutadana i informació d'interès pel ciutadà
Fonts:Participació
Transparència i Organització
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1l
ITA 36

Descàrregues

Web Participació Ciutadana: Com puc participar?
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Decidim Sabadell
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica