Les dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari dels contractes adjudicats a través de cada un dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic.

Àmbit: Transparència en les contractacions, convenis, subvencions i costos dels serveis
Capítol: Contractacions
Fonts:Secretaria General / Ajuntament de Sabadell
Transparència i Organització
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 13.3
ITA 53

Descàrregues

Estadística sobre el % en volum pressupostari de contractes segons procediment
Format:
Freqüència d'actualització: Anual
Volum pressupostari contractat pels diversos proveïdors i contractistes en els darrers cinc anys
Format:
Freqüència d'actualització: Anual