Es publiquen les assignacions econòmiques que es concedeixen a cada un dels Grups polítics municipals.

Àmbit: Transparència en les contractacions, convenis, subvencions i costos dels serveis
Capítol: Convenis, encàrrecs de gestió i subvencions
Fonts:Recursos Humans
Transparència i Organització
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1b
INFOPARTICIPA 7; ITA 57

Descàrregues

Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica