Es publica la llista i / o la quantia de les operacions amb els proveïdors, adjudicataris i contractistes més importants de l'Ajuntament.

Àmbit: Transparència en les contractacions, convenis, subvencions i costos dels serveis
Capítol: Subministradors i costos dels serveis
Fonts:Transparència i Organització
Intervenció General
Secretaria General / Ajuntament de Sabadell
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 13.3
INFOPARTICIPA 34; ITA 58

Descàrregues

Estadística sobre el % en volum pressupostari de contractes segons procediment
Format:
Freqüència d'actualització: Anual
Volum pressupostari contractat pels diversos proveïdors i contractistes en els darrers cinc anys
Format:
Freqüència d'actualització: Anual
Transparència en la ocntractació. detall de contractistes i proveïdors 2018
Format:
Freqüència d'actualització: Anual