CA EN ES
 
          

TRÀMITS I GESTIONS

Demana cita prèvia

citapreviaestiu

Per a tots els tràmits. A qualsevol Oficina d'Atenció Ciutadana.

Evita fer cues!

Com demanar cita prèvia

Pagament de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica

L'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica és un tribut directe que grava la titularitat dels vehicles d'aquesta naturalesa, aptes per circular per les vies públiques, qualsevol que siguin la seva classe i categoria.

Quan?

PERÍODE VOLUNTARI: del dia 4 de febrer al 5 d’abril de 2019 DOMICILIATS: el 5 d’abril de 2019 Les dades màximes per domiciliar o modificar la domiciliació existent: 25 de març de 2019

Què necessito?

. Notificació

Documents i enllaços relacionats

Més informació

MANERES DE FER EFECTIU UN PAGAMENT:

EN PERIODE VOLUNTARI:

Amb l’avís de pagament a les entitats bancàries col·laboradores amb oficina a Sabadell o als seus caixers automàtics, cal consultar prèviament el llistat d'entitats a web.sabadell.cat/pagament .

Entitats col·laboradores :
- Banc de Sabadell
- Banco Popular
- Banco Santander
- Bankia
- Cajamar
- Deutsche Bank
- Ibercaja

El pagament en metàl·lic serà sempre als caixers automàtics.
Amb els avisos de pagament als caixers automàtics municipals del SAC al C. de la Indústria, 10 (consulteu horaris a la web sabadell.cat) i de Policia Municipal al C.Pau Clarís, 100 obert durant tot l’any.
A la web web.sabadell.cat/pagament a l’apartat ‘Fer el pagament’ en línia.
Per telèfon al 93 745 32 79 amb targeta bancària indicant el número de la targeta i la data de caducitat d’aquesta.
Ordre de domiciliació bancària
Gir postal indicant el NIF i el número d’expedient .
Xec conformat a favor de l'Ajuntament de Sabadell lliurat a les oficines del C.Indústria, 10,1a planta.
Transferència bancària a favor de l'Ajuntament de Sabadell indicant el NIF i el número d’expedient al Banc de Sabadell: ES20 0081 5154 24 0001588560.

La manca de recepció de l'avís de pagament per causes alienes a la voluntat de l’Ajuntament no interromprà el termini de pagament. El contribuent pot sol·licitar un duplicat al SAC o a l’oficina d’Atenció Tributària de l’Ajuntament al carrer Indústria, 10.

EN PERÍODE EXECUTIU:

Un cop vençut el termini de pagament voluntari sense haver-se satisfet el deute tributari, aquest es recaptarà per la via de constrenyiment amb l'aplicació dels recàrrecs exigibles en la legislació tributària. Els recàrrecs són de tres tipus i són incompatibles entre si:

-Recàrrec executiu: És un 5% i s'aplica si es satisfà el deute abans de la notificació de la provisió de constrenyiment (primera notificació). Podeu sol·licitar la carta de pagament al SAC o a l’oficina d’Atenció Tributària de l’Ajuntament al carrer Indústria, 10.
-Recàrrec de constrenyiment reduït: És del 10% i s'aplica si es satisfà el deute i el recàrrec abans de la fi del termini establert a la notificació.
-Recàrrec de constrenyiment ordinari: És del 20% i serà aplicable un cop ha finalitzat el període de pagament establert a la notificació. Inclou interessos de demora.

El pagament es pot fer:

Amb la carta de pagament a les entitats bancàries col·laboradores amb oficina a Sabadell o als seus caixers automàtics, cal consultar prèviament el llistat d'entitats a web.sabadell.cat/pagament .

Entitats col·laboradores :
- Banc de Sabadell
- Banco Popular
- Banco Santander
- Bankia
- Cajamar
- Deutsche Bank
- Ibercaja

El pagament en metàl·lic serà sempre als caixers automàtics.
Amb la carta de pagament als caixers automàtics municipals del SAC al C.de la Indústria, 10 (consulteu horaris a la web sabadell.cat) i de Policia Municipal al C.Pau Claris, 100 obert durant tot l’any.
A la web web.sabadell.cat/pagament a l’apartat ‘Fer el pagament’ en línia.
Per telèfon al 93-745-32-79 amb targeta bancària indicant el número de la targeta i la data de caducitat d’aquesta.
Gir postal indicant el NIF i el número d’expedient .
Xec conformat a favor de l'Ajuntament de Sabadell lliurat a les oficines del C.Indústria, 10, 1a planta.
Transferència bancària a favor de l'Ajuntament de Sabadell indicant el NIF i el número d’expedient al Banc de Sabadell: ES41 0081 5154 24 0001649971

TRAMITAR

Presencial

Sabadell disposa de 5 oficines d'atenció ciutadana on pots gestionar els teus tràmits presencialment.
A les oficines es donen números per ser atesos fins a 15 minuts abans del tancament de l'oficina (excepte per Registre).
Es preferible demanar cita prèvia (citaprevia.sabadell.cat) per estalviar-se demanar número i fer cua!
  • Gestió Tributària-Oficina d'Atenció Tributària
  • Adreça: c. de la Indústria, 10 1r
    Horari: Horari d'Atenció públic: dll.,dc. i dv.: de 8.30 a 15 h i dt. i dj.: de 8.30 a 18 h Atenció telefònica: dl.-dv.: de 8.30 a 15 h Horari Estiu 2019 Del 15 de juny al 15 de setembre de 8.30 a 15 h

També et pot interessar...

La meva carpeta

La meva carpeta

Consulta l'estat dels teus tràmits i altres gestions
Notificacions electròniques

Notificacions electròniques

Rep un avís al teu correu en relació a Guals, Ibi o Vehicles
Factura electrònica

Factura electrònica

Presenta les teves factures electrònicament
Tauler d'edictes

Tauler d'edictes

Edictes oficials d’exposició al públic d’actes municipals
Comentaris, suggeriments i queixes

Comentaris, suggeriments i queixes

Contacta en línia amb l'Ajuntament