PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

TRÀMITS I GESTIONS

Reclamació, Queixa o Denúncia sobre consum a l OMIC

Defensar els interessos i garantir els drets de les persones com a consumidores de béns i productes i usuàries de serveis.
El consumidor o el comerç/empresa ha de ser de Sabadell.
El consumidor ha hagut de fer una reclamació prèvia davant l´empresa o establiment i ha d`aportar justificant d`aquesta reclamació prèvia (la empresa té 30 dies per respondre-la)
No s'accepta una Reclamació / Denúncia a tràmit, quan:
- Els serveis o vendes són de particular a particular. (Per tramitar una reclamació de lloguer o comparvenda d´habitatge cal que el venedor o arrendador sigui una empresa)
- Els serveis son realitzats per comerciants professionals o empresaris, destinats a la seva activitat comercial o empresarial, excepte en el cas de microempreses o autónoms.L`OMIC també tramita reclamacions en els casos de Microempreses (menys de 10 treballadors) i Autònoms, però només Serveis bàsics (telefonia,llum,aigua i gas)
- Ni el consumidor ni l'empresa són de Sabadell.
- No existeix documentació probatòria de la relació (factura, tiquet de compra, contracte,...).
- El producte o servei adquirit hagi superat el termini de garantia estipulat.
- Ja hi ha una denúncia per via judicial.
- Ja ha passat el termini legal de revocació.

Quan?

Tot l'any per cita prèvia a les oficines del SAC i al 010

Què necessito?

Justificant d`haver presentat prèviament reclamació davant l`empresa reclamada.
Imprés de Reclamació o bé el Full Oficial de Reclamació facilitat per l'establiment.
Fotocòpies de tota la documentació que es pugui presentar per documentar la reclamació (factures, tiquets, contracte, i qualsevol altra documentació que justificqui la reclamació...)

Documents i enllaços relacionats

Més informació

Qualsevol consumidor/a o usuari/a que senti que han lesionat els seus interessos pot presentar reclamació o denúncia per escrit.

.Qui són consumidors o usuaris?

Es consideren consumidors les persones físiques o jurídiques de qualsevol nacionalitat o residència que, com a destinataris finals, fan l'adquisició, fan ús o gaudeixen, de béns i serveis per a llur consum o ús particular, familiar o col.lectiu, sempre que el proveïdor tingui caràcter empresarial o professional.També tenen la consideració de consumidors les Microempreses (menys de 10 treballadors) i Autònoms,però només per qüestions de Serveis bàsics (telefonia,llum,aigua i gas)

.La Queixa:
Els consumidors poden deixar constància per escrit, davant de l'Administració, d'uns fets ocorreguts que sense ser infracció administrativa, ni demanar cap rescabalament, perquè ho posi en coneixement de l'empresa i pugui millorar l'atenció al client.

.La Denúncia:
És l'acte administratiu pel qual és posa en coneixement de l'Administració un fet que pot constituir una infracció administrativa en matèria de consum i de disciplina de mercat. En aquest cas l'Administració investiga els fets i actua sobre la infracció administrativa o negligència.

Aquest procediment té per objectiu defensar els interessos generals, no individuals i, corregir les conductes il.lícites.

.La Reclamació:
Serveix per resoldre de forma amistosa, voluntària i gratuïta, un litigi entre les parts. Les vies d'acord poden ser la MEDIACIÓ i l'ARBITRATGE.

Mediació: És una via de solució de conflictes de consumm en què les parts arriben per si mateixes a una solució en la seva contravèrsia, mitjançant la intervenció d'experts mediadors que, sense decantar-se a favor de cap de les dues parts, els ajuden a acostar postures i, si és possible, a arribar a un acord. En cas de desavinença es pot sol.licitar l'arbitratge.

Arbitratge: és un sistema extrajudicial i voluntari que permet resoldre, de manera ràpida i gratuïta, les diferències sorgides entre les empreses i consumidors , mitjançant un tribunal anomenat Junta Arbitral, format per tres àbitres que garanteixen la imparcialitat de la resolució.
Aquesta resolució s'anomena "laude" i és vinculat, és a dir d'obligat compliment per ambdues parts.
És gratuït perquè cap de les parts no ha d'abonar cap despesa de procediment, excepte quan cal fer un peritatge si és sol.licitat per una de les parts.
És senzill perquè les parts poden defensar-se elles mateixes.
És voluntari perquè aquesta via només prospera si les dues parts (empresa i consumidor) hi estan d'acord i accepten expressament
La sol.licitud ha de partir del consumidor

TRAMITAR

Presencial

Sabadell disposa de 5 oficines d'atenció ciutadana on pots gestionar els teus tràmits presencialment.
A les oficines es donen números per ser atesos fins a 15 minuts abans del tancament de l'oficina (excepte per Registre).
Es preferible demanar cita prèvia (citaprevia.sabadell.cat) per estalviar-se demanar número i fer cua!
  • OMIC-Oficina Municipal d'Informació al Consumidor
  • Adreça: c. de la Indústria, 10
    Horari: Presencial: de dilluns a divendres de 9 a 14 h i dimarts de 15 a 18 h (cita prèvia). Per telèfon, de dilluns a divendres de 9 a 14 h i dilluns de 16 a 18 h. Horari Estiu 2019 Del 15 de juny al 15 de setembre 8:45 a 15 h. Durant el mes d´agost els divendres tancat el servei presencial.

També et pot interessar...

La meva carpeta

La meva carpeta

Consulta l'estat dels teus tràmits i altres gestions
Notificacions electròniques

Notificacions electròniques

Rep un avís al teu correu en relació a Guals, Ibi o Vehicles
Factura electrònica

Factura electrònica

Presenta les teves factures electrònicament
Tauler d'edictes

Tauler d'edictes

Edictes oficials d’exposició al públic d’actes municipals
Comentaris, suggeriments i queixes

Comentaris, suggeriments i queixes

Contacta en línia amb l'Ajuntament