Ajuntament

PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 

OFICINA DE BENESTAR ANIMAL

Llicència per a la tinença i/o conducció de gossos amb potencial de perillositat

A Catalunya es va aprovar una llei que regula la tinença, cria i ensinistrament de gossos amb potencial de perillositat (afecta a 11 races i els creuaments que es donin entre elles), a més estableix sancions en cas de incompliment.
Tots els propietaris d'aquests animals han de tenir una llicència que es tramita en els ajuntaments.

presencial  Presencial

Quan?

S'ha de tramitar al més aviat possible.

Què necessito?

- Sol·licitud/Renovació de llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.
- Fotocòpia del DNI, passaport o carnet de conduir.
- Declaració de no haver estat sancionat per cap Administració Pública per a comissió d'infranccions greus o molt greus previstes per la llei 50/1999 i la Llei 10/1999. (veure documents relacionats)
- Original del Certificat de capacitat física i aptitud psicològica amb vigència d'1 any.

En el cas dels propietaris de gossos considerants potencialment perillosos censats en el municipi de Sabadell, també s'ha d'aportar:
- Fotocòpia de la Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil del/s gos/sos (cobertura mínima 150.253€) i fotocòpia del rebut anual acreditatiu del pagament d'aquesta pòlissa.

Documents i enllaços relacionats

Més informació

Les races considerades potencialment perilloses es poden trobar al Capitol IV, article 58 de l’ Ordenança Municipal Reguladora de la tinença, el benestar i la protecció dels animals de Sabadell.
- Akita Inu
- American Staffordshire Terrier
- Bullmastiff
- Dòberman
- Dog Argentí
- Dog de Bordeus
- Fila Brasileiro
- Gos de Presa canari
- Mastí Napolità
- Pit Bull Terrier
- Rottweiler
- Staffordshire Bull Terrier
- Tosa Japonès o Tosa Inu
­- American Bully
­- Bulldog Americà

Regulat per l'ordenança fiscal 3.19

El pagament es podrà fer efectiu de la següent manera:

- A l'Agència Tributària de Sabadell
- A qualsevol banc o caixa amb oficina a Sabadell
- En els caixers automàtics amb lector de codis de barres (de qualsevol banc o caixa amb oficina a Sabadell).
- Mitjançant la targeta 4B en qualsevol caixer de la xarxa TELEBANCO 4B
- Despatx Lluch, a través del caixer automàtic

Preus 2020:
Epígraf 2. Concessió i/o renovació de llicència per a la tinença /conducció de gossos potencialment perillosos: 52,81€

TRAMITAR

Presencial

 • Sabadell Atenció Ciutadana. Central Despatx LLuch
 • Adreça: c. de la Indústria, 10
  Horari: AVIS IMPORTANT: Segons allò establert al Real Decret 463/2020, de 14 de març que declara l’estat d’alarma, a partir del 16 de març aquest centre romandrà tancat. Es pot demanar cita prèvia per temes urgents trucant al 010 o al 93 745 31 10. Dilluns, dimecres i divendres de 8:30 a 15.00 h. Es recomana demanar cita prèvia. Dimarts i dijous de 8.30 a 19.00 h. En la franja de 15 a 19h, la cita prèvia és obligatòria.
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Nord
 • Adreça: c. d' Arousa, 2
  Horari: AVIS IMPORTANT: Segons allò establert al Real Decret 463/2020, de 14 de març que declara l’estat d’alarma, a partir del 16 de març aquest centre romandrà tancat. Es pot demanar cita prèvia per temes urgents trucant al 010 o al 93 745 31 10. Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9.00 a 14.00 h. Es recomana demanar cita prèvia. Dimecres de 9.00 a 14.00 h i de 15.30 a 19.00 h. En la franja de la tarda la cita prèvia és obligatòria.
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Sud
 • Adreça: pl. de Castelao, 1
  Horari: AVIS IMPORTANT: Segons allò establert al Real Decret 463/2020, de 14 de març que declara l’estat d’alarma, a partir del 16 de març aquest centre romandrà tancat. Es pot demanar cita prèvia per temes urgents trucant al 010 o al 93 745 31 10. Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9.00 a 14.00 h. Es recomana demanar cita prèvia. Dimecres de 9.00 a 14.00 h i de 15.30 a 19.00 h. En la franja de la tarda la cita prèvia és obligatòria.
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Est
 • Adreça: pl. de Montcortès, 1
  Horari: AVIS IMPORTANT: Segons allò establert al Real Decret 463/2020, de 14 de març que declara l’estat d’alarma, a partir del 16 de març aquest centre romandrà tancat. Es pot demanar cita prèvia per temes urgents trucant al 010 o al 93 745 31 10. Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9.00 a 14.00 h. Es recomana demanar cita prèvia. Dimecres de 9.00 a 14.00 h i de 15.30 a 19.00 h. En la franja de la tarda la cita prèvia és obligatòria.
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Oest
 • Adreça: c. de Sant Isidor, 45
  Horari: AVIS IMPORTANT: Segons allò establert al Real Decret 463/2020, de 14 de març que declara l’estat d’alarma, a partir del 16 de març aquest centre romandrà tancat. Es pot demanar cita prèvia per temes urgents trucant al 010 o al 93 745 31 10. Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9.00 a 14.00 h. Es recomana demanar cita prèvia. Dimecres de 9.00 a 14.00 h i de 15.30 a 19.00 h. En la franja de la tarda la cita prèvia és obligatòria.

També et pot interessar...