PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

TRÀMITS I GESTIONS

Homologació o renovació d'empreses de contenidors i sacs d'obres

Concedir a les empreses autoritzades el reconeixement en quant a la seva idoneïtat per procedir a la recollida de runes i altres materials de la construcció, mitjançant la instal·lació de sacs i contenidors a les vies públiques del terme municipal de la ciutat.

Les homologacions hauran de ser renovades anualment. Qualsevol variació que es produeixi en relació a la documentació presentada, s'haurà de notificar a l'Ajuntament, a la vegada que s'haurà de justificar documentalment. L'homologació resta condicionada al dipòsit d'una fiança de 900 € i afecta al compliment de les obligacions establertes a l'Ordenança Municipal Reguladora de la Instal·lació, el Dipòsit i la Retirada de Contenidors de Terra i Runa a la Via Pública.

presencial  Presencial

Quan?

Amb un termini d'antel·lació de quinze dies

Què necessito?

- Sol·licitud a la qual es faci constar les dades del sol·licitant.
- Fotocòpia de constitució de la societat, degudament inscrita al registre Mercantil.
- Fotocòpia dels poders del representant legal de l'empresa, degudament inscrit al Registre Mercantil.
- Fotocòpia del DNI del representant legal de l'empresa.
- Fitxa tècnica del contenidor.
- Certificat d'homologació de fabricació dels sacs de runa.
- Declaració responsable.

Documents i enllaços relacionats

Més informació

De conformitat amb l'article 42.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, la persona interesada resta assabentada que el termini màxim de resolució i notificació del procediment per a l'ocupació de la via pública és de tres mesos, a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud en el Registre General de l'Ajuntament i que el sentit del silenci administratiu és desestimatori.

TRAMITAR

Correu

Presencial

 • Registre de Territori - Policia Municipal
 • Adreça: c. de Pau Claris, 100
  Horari: dl.-dv.: de 9 a 14 h tot l'any
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Central Despatx LLuch
 • Adreça: c. de la Indústria, 10
  Horari: Dilluns, dimecres i divendres de 8:30 a 15.00 h. Es recomana demanar cita prèvia. Dimarts i dijous de 8.30 a 19.00 h. En la franja de 15 a 19h, la cita prèvia és obligatòria.
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Nord
 • Adreça: c. d' Arousa, 2
  Horari: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9.00 a 14.00 h. Es recomana demanar cita prèvia. Dimecres de 9.00 a 14.00 h i de 15.30 a 19.00 h. En la franja de la tarda la cita prèvia és obligatòria.
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Sud
 • Adreça: pl. de Castelao, 1
  Horari: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9.00 a 14.00 h. Es recomana demanar cita prèvia. Dimecres de 9.00 a 14.00 h i de 15.30 a 19.00 h. En la franja de la tarda la cita prèvia és obligatòria.
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Est
 • Adreça: pl. de Montcortès, 1
  Horari: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9.00 a 14.00 h. Es recomana demanar cita prèvia. Dimecres de 9.00 a 14.00 h i de 15.30 a 19.00 h. En la franja de la tarda la cita prèvia és obligatòria.
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Oest
 • Adreça: c. de Sant Isidor, 45
  Horari: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9.00 a 14.00 h. Es recomana demanar cita prèvia. Dimecres de 9.00 a 14.00 h i de 15.30 a 19.00 h. En la franja de la tarda la cita prèvia és obligatòria.

També et pot interessar...

La meva carpeta

La meva carpeta

Consulta l'estat dels teus tràmits i altres gestions
Notificacions electròniques

Notificacions electròniques

Rep un avís al teu correu en relació a Guals, Ibi o Vehicles
Factura electrònica

Factura electrònica

Presenta les teves factures electrònicament
Tauler d'edictes

Tauler d'edictes

Edictes oficials d’exposició al públic d’actes municipals
Comentaris, suggeriments i queixes

Comentaris, suggeriments i queixes

Contacta en línia amb l'Ajuntament