PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

TRÀMITS I GESTIONS

Adjudicació de parcel·les als horts de titularitat municipal (Can Bages) destinades a entitats.

Adjudicació de 3 parcel·les de l'horta municipal de Can Bages destinades a entitats.

presencial  Presencial

Quan?

2016: del 9 d'abril al 11 de maig

Què necessito?

Per participar en la convocatòria cal formalitzar la sol·licitud conforme l'annex núm. 3 de l'Ordenança municipal reguladora dels horts al terme municipal de Sabadell i adjuntar la documentació següent:

· Fotocòpia dels Estatuts vigents de l'entitat, degudament registrats d'acord amb la normativa d'aplicació o declaració que aquests obren el poder de l'Ajuntament de Sabadell, indicant la referència de l'expedient.
· Projecte de gestió que inclogui els objectius pedagògics, terapèutics i/o socials, per a la formació i divulgació del treball de l'hort, així com la proposta de gestió sostenible dels recursos utilitzats i dels residus generats, d'acord amb l'annex 4 de l'Ordenança.

Documents i enllaços relacionats

Més informació

Les entitats i associacions que resultin adjudicatàries resten obligades a :
· Dipositar una fiança de 100,00 €, que han d'ingressar a la Tresoreria Municipal, com a requisit previ al lliurament de la parcel·la i subscripció de la formalització de l'adjudicació en un termini de 15 dies des de la notificació de l'adjudicació de la llicència.
· Satisfer la taxa establerta per l'Ordenança fiscal 4.9, en concepte d'utilització privativa de domini públic, que es meritarà anualment durant la vigència de la llicència.

Les entitats i associacions que no resultin adjudicatàries d'una parcel·la d'hort, tot i i que s'hagin admès les seves sol·licituds, passaran a formar part d'una única llista d'espera en ordre ascendent a partir de la valoració dels projectes per part de la Comissió de valoració en previsió de cobrir possibles vacants que es puguin produir en les diverses parcel·les del mateix hort. Aquesta llista d'espera estarà en vigor fins a l'obertura d'un nou procediment administratiu d'atorgament de llicències.

TRAMITAR

Correu

Presencial

 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Sud
 • Adreça: pl. de Castelao, 1
  Horari: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9.00 a 14.00 h. Es recomana demanar cita prèvia. Dimecres de 9.00 a 14.00 h i de 15.30 a 19.00 h. En la franja de la tarda la cita prèvia és obligatòria.
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Central Despatx LLuch
 • Adreça: c. de la Indústria, 10
  Horari: Dilluns, dimecres i divendres de 8:30 a 15.00 h. Es recomana demanar cita prèvia. Dimarts i dijous de 8.30 a 19.00 h. En la franja de 15 a 19h, la cita prèvia és obligatòria.
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Nord
 • Adreça: c. d' Arousa, 2
  Horari: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9.00 a 14.00 h. Es recomana demanar cita prèvia. Dimecres de 9.00 a 14.00 h i de 15.30 a 19.00 h. En la franja de la tarda la cita prèvia és obligatòria.
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Est
 • Adreça: pl. de Montcortès, 1
  Horari: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9.00 a 14.00 h. Es recomana demanar cita prèvia. Dimecres de 9.00 a 14.00 h i de 15.30 a 19.00 h. En la franja de la tarda la cita prèvia és obligatòria.
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Oest
 • Adreça: c. de Sant Isidor, 45
  Horari: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9.00 a 14.00 h. Es recomana demanar cita prèvia. Dimecres de 9.00 a 14.00 h i de 15.30 a 19.00 h. En la franja de la tarda la cita prèvia és obligatòria.
 • Registre de Sant Oleguer. Districte 1
 • Adreça: c. de Sol i Padrís, 93
  Horari: Dimarts i dijous de 10 a 13 h
 • Sabadell Atenció Ciutadana d'Urbanisme
 • Adreça: c. del Sol, 1 3r
  Horari: dl.-dv.: de 9 a 14 h tot l'any inclòs l'agost

També et pot interessar...

La meva carpeta

La meva carpeta

Consulta l'estat dels teus tràmits i altres gestions
Notificacions electròniques

Notificacions electròniques

Rep un avís al teu correu en relació a Guals, Ibi o Vehicles
Factura electrònica

Factura electrònica

Presenta les teves factures electrònicament
Tauler d'edictes

Tauler d'edictes

Edictes oficials d’exposició al públic d’actes municipals
Comentaris, suggeriments i queixes

Comentaris, suggeriments i queixes

Contacta en línia amb l'Ajuntament