PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

TRÀMITS I GESTIONS

Adjudicació de parcel·les als horts de titularitat municipal (Can Bages) destinades a persones físiques.

Adjudicació de 24 parcel·les de l'horta municipal de Can Bages destinades a persones físiques.

presencial  Presencial

Quan?

2016: del 8 d'abril al 10 de maig

Què necessito?

Per participar en la convocatòria caldrà formalitzar la sol·licitud conforme a l'annex 2 de l'ordenança municipal reguladora dels horts al terme municipal de Sabadell.
La Comissió de Valoració serà l'encarregada de qualificar les sol·licituds presentades en el marc de convocatòria d'acord amb els criteris de selecció i d'emetre la proposta d'admissió de les sol·licituds.
Cada sol·licitud tindrà un únic númro d'ordre, segons el registre d'entrada de la documentació.
Les sol·licituds validades es classificaran en dos grups per la Comissió de Valoració en funció del Nivell d'ingressos dels sol·licitants.
Com a criteri de selecció dels grups es tindrà en compte l'Indicador de renda de suficiència (IRSC), que per a l'exercici 2016, segons la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2015, prorrogada per Decret 252/2015, de 15 de desembre, és de 569,12 euros mensuals i 7.967,73 euros anuals, de tal manera que depenent del nombre de parcel·les disponibles, es podrà dur a terme dos sorteigs en una mateixa convocatòria:
- En el cas que els sol·licitants amb ingressos per sota de dos vegades l'IRSC superin el nombre d'horts a adjudicar, el sorteig es farà únicament entre aquests sol·licitants.
- En el cas que els sol·licitants amb ingressos per sota de dos vegades l'IRSC no superin el nombre d'horts a adjudicar, es farà un primer sorteig entre aquests sol·licitants i, un segon sorteig entre els sol·licitants que superin dos vegades l'IRSC per adjudicar la resta dels horts.
La llista de sol·licituds admeses i excloses a la convocatòria s'ha de fer pública al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament de Sabadell per tal que les persones interessades puguin saber del número amb el qual participen el primer sorteig i en el segon, si s'escau, i la data i el lloc en que aquest tindrà lloc.

Documents i enllaços relacionats

Més informació

- En la data i lloc que s'assenyali oportunament i en un acte públic, tindrà lloc el sorteig a partir del qual s'aprovaran les adjudicacions de les llicencies d'us privatiu de parcel·les d'hort municipals.
- Les persones que no resultin adjudicatàries d'una parcel·la d'hort tot i haver estat admeses les seves sol·licituds, passaran a formar part d'una única llista d'espera, que es generarà, en ordre ascendent a partir del número assignat a les diverses sol·licituds, en previsió de cobrir les possibles vacants que es puguin produir en les diverses parcel·les del mateix d'hort una vegada resol l'expedient administratiu d'extinció de les llicències d'us privatiu vigents en aplicació de les causes previstes en l'Ordenança.
- La relació definitiva de les adjudicacions i la llista d'espera s'han d'exposar al públic mitjançant el tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament de Sabadell. Aquesta publicitat no substitueix en cap cas la notificació individual a tots els participants de la licitació.

TRAMITAR

Correu

Presencial

 • Sabadell Atenció Ciutadana. Central Despatx LLuch
 • Adreça: c. de la Indústria, 10
  Horari: Dilluns, dimecres i divendres de 8:30 a 15.00 h. Es recomana demanar cita prèvia. Dimarts i dijous de 8.30 a 19.00 h. En la franja de 15 a 19h, la cita prèvia és obligatòria.
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Est
 • Adreça: pl. de Montcortès, 1
  Horari: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9.00 a 14.00 h. Es recomana demanar cita prèvia. Dimecres de 9.00 a 14.00 h i de 15.30 a 19.00 h. En la franja de la tarda la cita prèvia és obligatòria.
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Oest
 • Adreça: c. de Sant Isidor, 45
  Horari: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9.00 a 14.00 h. Es recomana demanar cita prèvia. Dimecres de 9.00 a 14.00 h i de 15.30 a 19.00 h. En la franja de la tarda la cita prèvia és obligatòria.
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Nord
 • Adreça: c. d' Arousa, 2
  Horari: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9.00 a 14.00 h. Es recomana demanar cita prèvia. Dimecres de 9.00 a 14.00 h i de 15.30 a 19.00 h. En la franja de la tarda la cita prèvia és obligatòria.
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Sud
 • Adreça: pl. de Castelao, 1
  Horari: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9.00 a 14.00 h. Es recomana demanar cita prèvia. Dimecres de 9.00 a 14.00 h i de 15.30 a 19.00 h. En la franja de la tarda la cita prèvia és obligatòria.
 • Sabadell Atenció Ciutadana d'Urbanisme
 • Adreça: c. del Sol, 1 3r
  Horari: dl.-dv.: de 9 a 14 h tot l'any inclòs l'agost
 • Registre de Sant Oleguer. Districte 1
 • Adreça: c. de Sol i Padrís, 93
  Horari: Dimarts i dijous de 10 a 13 h

També et pot interessar...

La meva carpeta

La meva carpeta

Consulta l'estat dels teus tràmits i altres gestions
Notificacions electròniques

Notificacions electròniques

Rep un avís al teu correu en relació a Guals, Ibi o Vehicles
Factura electrònica

Factura electrònica

Presenta les teves factures electrònicament
Tauler d'edictes

Tauler d'edictes

Edictes oficials d’exposició al públic d’actes municipals
Comentaris, suggeriments i queixes

Comentaris, suggeriments i queixes

Contacta en línia amb l'Ajuntament