Informació estadística de les Sol·licituds d'Accés a la Informació Pública rebudes

Àmbit: Dret d'accés a la informació
Capítol: Reclamacions i avaluació del dret d'accés a la informació pública
Descripció: Es publicita a la web o al portal de transparència de l'Ajuntament, informació estadística amb periodicitat bimestral almenys, de dades relatives a : Número de sol·licituds d'accés a la informació rebudes ; resoltes dins el plaç; desestimades, en tot o en part ; i resum temàtic general de les sol·licituds d'accés a la informació rebuda.
Fonts:Transparència i Organització1
Origen obligació d'informar
ITA 80; AJUNT SBD

Descàrregues

2019
SOL·LICITUDS D'ACCÉS A INFORMACIÓ PUBLICA GENER-ABRIL DE 2019
Format:
Inici periode: 01/01/2019
Fi periode: 30/04/2019
Data creació: 14/05/2019
Data publicació: 15/05/2019
Freqüència d'actualització: Trimestral
2018
Informe anual sol·licituds d'accés a informació publica 2018
Format:
Data creació: 08/02/2019
Data publicació: 24/04/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Sol·licituds d'accés a informació publica 2018
Format:
Data creació: 08/02/2019
Data publicació: 24/04/2019
Freqüència d'actualització: Anual
2017
SOL·LICITUDS D'ACCÉS A INFORMACIÓ PUBLICA ANY 2017
Format:
Data creació: 24/01/2018
Data publicació: 26/01/2018
Freqüència d'actualització: Anual
2016
Informe anual sol·licituds d'accés a informació publica 2016
Format:
Data creació: 20/02/2017
Data publicació: 06/10/2017
Freqüència d'actualització: Anual
2015
SOL·LICITUDS D'ACCÉS A INFORMACIÓ PUBLICA ANY 2015
Format:
Data creació: 15/12/2016
Data publicació: 06/10/2017
Freqüència d'actualització: Anual