Informació d'obres i infraestructures

Àmbit: Contractació pública, convenis i subvencions
Capítol: Altres informacions de contractació
Fonts:Transparència i Organització
Origen obligació d'informar
AJUNT SBD; ITA 70

Descàrregues

Actualitat. Notícies: urbanisme i habitatge
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica