Procediments participatius en curs

Àmbit: Informació institucional i organitzativa
Capítol: La Participació Ciutadana
Descripció: Procediments participatius oberts en cada moment, i registre i dades dels ja realitzats anteriorment.
Fonts:Participació-T
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1l
INFOPARTICIPA 50; ITA 36
Etiquetes:participació ciutadana, participación ciudadana, ciudadanía, ciudadanos, ciutadania, ciutadans, Decidim Sabadell

Descàrregues

Decidim Sabadell
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica