Resolucions administratives i judicials rellevants

Àmbit: Normativa, acords i actes jurídics
Capítol: Actes jurídics i administratius
Descripció: Les resolucions que puguin tenir rellevància pública, i les que afectin a les persones obligades al compliment de la llei de transparència.
Fonts:Defensa Jurídica-T
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 10.1h
ITA 20
Etiquetes:actes administratius, actos administrativos, Resoluciones, Resolucions, actes, actas, Llei transparència, Ley transparencia

Descàrregues

Resolucions administratives: Es publiquen totes les resolucions administratives que puguin tenir rellevància pública en els acords de Ple i de la Junta de Govern Local
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Resolucions judicials. Es publiquen les resolucions judicials de caràcter col·lectiu que afectin a una disposició de caràcter general de l'Ajuntament
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica