Terminis de pagament a proveïdors

Àmbit: Informació econòmica i financera
Capítol: Economia i finances
Descripció: Informes mensuals i trimestrals sobre compliment de terminis de pagament previstos a la Llei 15/2010 de Mesures de Lluita contra la Morositat en operacions comercials.
Fonts:Intervenció-T
Tresoreria-T
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1a
INFOPARTICIPA 35; ITA 45
Etiquetes:Ajuntament, Ayuntamiento, pagament, pagos, morosidad, morositat, finances municipals, finanzas municipales

Descàrregues

Intervenció General: Informes mensuals sobre compliment de terminis.
Format:
Freqüència d'actualització: Mensual
Tresoreria: Informes trimestrals sobre compliment de terminis.
Format:
Freqüència d'actualització: Trimestral