Retribucions de la plantilla municipal

Àmbit: Informació econòmica i financera
Capítol: Economia i finances
Descripció: Informació sobre les retribucions, indemnitzacions i dietes percebudes pels empleats públics, agrupada en funció dels nivells i els cossos.
Fonts:Recursos Humans-T2
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1e
INFOPARTICIPA 26, 27
Etiquetes:sou, sueldo, retribuciones, retribucions, trabajadores, treballadors

Descàrregues

Rettribucions. Gener 2019
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Per a major informació sobre la Plantilla municipal i la Relació de Llocs de Treball, també pots consultar : Organització administrativa municipal
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica