Inventari general del patrimoni

Àmbit: Informació econòmica i financera
Capítol: Patrimoni municipal i inventaris
Descripció: La informació sobre les dades més rellevants de l'inventari general del patrimoni pel que fa als béns immobles de domini públic i patrimonials.
Fonts:Urbanisme-T
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 11.2a
INFOPARTICIPA 29; ITA 14
Etiquetes:patrimoni, Patrimonio, inventari, inventario, béns, bienes, Ajuntament, Ayuntamiento

Descàrregues

Inventari de Béns
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
2017
Inventari de bens i drets 2017
Format:
Data creació: 19/12/2018
Data publicació: 20/12/2018
Freqüència d'actualització: Anual
2016
Inventari de bens i drets 2016
Format:
Data creació: 20/10/2017
Data publicació: 09/03/2018
Freqüència d'actualització: Anual
2015
Inventari bens i drets 2015
Format:
Data creació: 20/10/2016
Data publicació: 09/03/2018
Freqüència d'actualització: Anual
2014
Inventari bens i drets 2014
Format:
Data creació: 16/02/2017
Data publicació: 14/02/2018
Freqüència d'actualització: Anual
2013
Inventari bens de drets 2013
Format:
Data creació: 16/02/2017
Data publicació: 14/02/2018
Freqüència d'actualització: Anual